Mimarlık – Şehircilik ve Çevre Sorunları

Mimari tasarım ve kuram, tarihi çevre ve koruma, üretim teknolojileri, sürdürülebilirlik ve çevre sorunları, kentsel planlama, mimarlık eğitimi gibi mimarlığın farklı alt disiplinlerinden çalışmaların derlendiği "Mimarlık - Şehircilik ve Çevre Sorunları" kitabı, Ülger Bulut Karaca tarafından, İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü kurucularından Prof. Dr. Yıldız Sey’e armağan olarak hazırlanmış.

Tanıtım metni:

İnsanlık tarihi ile özdeş sayılan mimarlık, içinde bulunduğumuz antroposen çağında çok boyutlu bir disiplin halini almıştır. Mimari tasarım ve kuram, tarihi çevre ve koruma, üretim teknolojileri, sürdürülebilirlik ve çevre sorunları, kentsel planlama, mimarlık eğitimi gibi mimarlığın farklı alt disiplinlerinden çalışmaların derlendiği bu kitap, İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü kurucularından Prof. Dr. Yıldız Sey’e armağan olarak hazırlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın