Mimarlar Odası Tarihinden Portreler / Afife Batur

"Mimarlar Odası Tarihinden Portreler / Afife Batur" kitabı TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayınları'ndan çıktı.

Kitabın tanıtım metninden:

“Mimarlar Odası Tarihinden Portreler” dizisi kapsamında gerçekleştirilen sözlü tarih görüşmelerinde meslektaşlarımızın yaşamlarından aktarabildiklerinin, belgeler ve görsellerle birlikte
derlenmesi, kitaplaştırılması amaçlanıyor. Afife Batur’la daha önce yapılan sözlü tarih görüşmesine ek olarak yer verilen farklı söyleşiler onu daha iyi anlamamıza olanak sunarken, ölümünün ardından dile getirilenler ise bir mimarlık tarihçisi olarak Afife Batur portresini farklı yönleriyle aktararak portrenin tamamlanmasına önemli bir katkı sağlıyor.

Hocamızın anısına saygıyla…

*
“Afife benim ‘ilk asistan’ımdı. Onu öğrencilerim arasında sevme nedenim, benim derslerime gösterdiği dikkat, iyi konuşan ve öğrenmek isteyen, zeki kimliğiydi. (…) Tezleri dışında yeni kitap yayımlayan çok fazla öğretim üyesi olmayan ülkemizde, Afife Batur’u hatırlamak, Türkiye’deki meslek dayanışması, mimarların birbirlerini tanımaları ve toplumun çağdaş dünyaya yaklaşması açısından önemlidir.”
Doğan Kuban (Önsöz’den)

*
“Ben kendi adıma Odanın siyasi rolünün mesleki platformda olmasını tercih edenlerdenim. Yani, doğrudan siyasetle değil ama mesleğin uygulamasında veya kuramında veya karşılaşılan problemlerinde, onun siyasi yanını görmezden gelmemek, onun siyasi zeminini elden geçirmek, onu irdelemek, onu belki açıklamaya girişmek ve dolayısıyla mimarlığın sosyal ve ekonomik tabanla bağlarını, bağlantı kanallarını sürekli açık tutmak gerektiğine inanıyorum. Çünkü mimarlığın toplumdan kopuk olmayan, toplumun ürünü olarak değerlendirilmesi gereken bir yanı olduğunu düşünüyorum. Mimarlık tarihini okuduğum zaman da bunu görüyorum.”
Afife Batur (Arka kapak yazısı)

Etiketler

Bir cevap yazın