“Meraklısına Tasarım Tarihimiz: Kütüphane Buluşmaları” Etkinlik Serisinin İlki Gerçekleşti

Studio-X Istanbul ev sahipliğinde, İstanbul Tasarım Bienali işbirliği ve Ersa’nın desteğiyle gerçekleştirilen “Meraklısına Tasarım Tarihimiz: Kütüphane Buluşmaları” 11 Mart'ta Studio-X Istanbul’un kütüphanesi X-Reads’de gerçekleşti.

Pelin Derviş tarafından koordine edilen kütüphane buluşmaları serisi 3. İstanbul Tasarım Bienali çerçevesinde hayata geçirilen “Türkiye Tasarım Kronolojisi | Deneme” adlı projenin devamı niteliği taşıyor. Ersa’nın ortak alanlar için geliştirdiği modüler bir tasarım olan Lin kütüphane sisteminin yer aldığı mekân, ziyaretçilerine kitap ve kütüphane kültüründen beslenen ideal ortamı sunuyor.

Temel amacı tasarım geçmişimizle ilgili merak edilen konulara değinmek olan buluşmalar, kimi zaman bir tez çalışması, kimi zaman bir kitap veya dergi gibi basılı kaynakları merkezine alıyor; henüz yayınlanmamış kitaplar, yayınlar kısacası araştırılmamış konular üzerine düşünmeyi hedefliyor. Tasarım tarihimizin aktörleriyle bir araya gelmenin amaçlandığı etkinlik serisinde konuların zaman aralığı ise son 200 yılı içeren “Türkiye Tasarım Kronolojisi | Deneme” projesine göre daralacak; çoğunlukla 1950’lerden başlayarak günümüze gelecek.

Mimarlığın ve mimarların kitapla kurdukları ilişki 11 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilen “Kütüphane Buluşmaları” dizisinin ilk oturumunun ana konusunu oluşturdu. Oturumun ilk bölümünde Selda Bancı, ODTÜ mimarlık tarihi programında tamamladığı doktora çalışmasından hareketle, Türkiye’de serbest meslek pratiğiyle uğraşan mimarların 1950-1980 yılları arasında hazırladıkları kitaplar üzerine sunumunu paylaştı.

Oturumun ikinci bölümünde, SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi’nin yürütücüsü Melis Cankara, Haziran 2016’dan bu yana sürdürdüğü ve Aralık 2017’de erişime açmayı hedeflediği “Cengiz Bektaş Arşivi” çalışmalarını, süreci ve yazılı kaynakların bu sürece olan katkısını ele aldı.

Oturumun son bölümünde ise Selda Bancı; mimar, ozan ve yazar Cengiz Bektaş ile bir araya gelerek Bektaş’ın deneyimleri ve gözlemleri üzerinden, mimarın yayın yoluyla mimarlığını (yeniden) üretme ve kavramsallaştırma girişimleri; mimari ürünlerini sergileme ve mimari üretimlerini yapılandırma yöntemleri gibi konuları tartışmaya açtı. Üretimini, Türkiye’deki mimarlık kültürünün gelişmesi ve Anadolu kültürünün tanınması için sadece mimarlığıyla değil, yazıları, kitapları ve diğer mecralardaki icraatları aracılığıyla da bir ömür boyu sürdüren Bektaş’ın bu kapsamdaki çalışmaları da toplantıda ele alındı.

Etiketler

Bir cevap yazın