Mekân ve Karşıtlıklar

Doç. Dr. Dilek Yıldız Özkan ve Prof. Dr. Yasemin Alkışer Bregger’in editörlüğünü üstlendiği Mekân ve Karşıtlıklar kitabı, İTÜ Vakfı Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım metni:

İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde 1985-2018 yılları arasındaki otuz üç yıl süren akademik yaşamında çok sayıda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirmiş, araştırma ve yayımları ile akademik alanın öncülerinden olmuş, ve okulumuzun yönetim kadrosunda da görev alarak çok farklı kollardan mimarlık eğitimine ve disiplinine değerli katkılar vermiş çok sevgili Hocamız Prof.Dr. Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel’e armağan olarak hazırlayıp sunduğumuz bu kitap, mekâna ve yaşama dair temel kavramları, karşıtları ile kapsamlı bir şekilde ele alarak, kuram, eleştiri ve araştırmalarla bu konudaki farklı bakış açılarını görünür kılmayı hedeflemektedir.

Farklı zaman/yer/anlam/algı/vb. düzlemlerde karşıtlıklarla örülü olan mekânsal katmanların tartışılabilecek pek çok potansiyeli barındırdığını düşünerek kitabın teması “Mekân ve Karşıtlıklar” olarak belirlenmiştir.

Kitapta “mekân”a dair “karşıtlıklar” kuramsal/deneysel, formel/enformel, yaşam/mekân ve geçici/kalıcı temalarıyla dört bölümde incelenmekte; ve bu temalar altında; algının fenomenolojisi, mekânsal sınırların belirsizliği, gelecek vizyonları, nörobilim bakış açısıyla çevre- davranış kuramları, mimarlık ve kentsel dokuda formel ve enformel karşıtlığı, dönüşüm sonrası işlevlerin kalıcılığı, çocuk oyun alanları, kentsel bir arakesit olarak zemin kotundaki karşılaşmalar, ev ve ofis mekânsallığı, konut yaşam alanlarındaki semantik ve sentaktik izler, sürdürülebilir bir yaşam arayışında ekoköyler, mevsimlik tarım işçilerinin geçici barınma çözümleri, göç ve afet sonrası geçici konteyner yerleşkelerinin tasarımı için oyun ortamlı bir yazılım, geçici yapının zamansallığı, ve çağdaş sanatta geçicilik ve mimarlık üretiminde kalıcılık konuları tartışılmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın