Mahkeme Kararı Kimin Umurunda!

Serdar Bilgili Galataport projesine Şubat, Park Orman projesine Ocak ayında başlayacaklarını duyurdu.

Peki Galataport hakkında Danıştay yeniden inceleme istemişken, Park Orman projesi için de Sarıyer Belediyesi ruhsat vermeyeceğini açıklamışken acaba bu nasıl olacak?

Bilgili Holding’in patronu Serdar Bilgili Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada Galataport projesine Şubat ayında Park Orman projesine de Ocak ayında başlayacaklarını duyurdu. Galataport hakkında Danıştay yeniden inceleme istemişken Bilgili bu açıklamayı neye dayanarak yaptı? Mahkeme kararını takmayacaklarını mı ifade etmek istedi yoksa mahkemelerden bu konuda bir teminat mı aldı? Park Orman projesi için de Sarıyer Belediyesi ruhsat vermeyeceğini açıklamışken acaba Bilgili ruhsatı İBB’den alacaklarını mı ima etti?

‘Yargıyı beklemeyiz, başlarız’

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından Şubat 2013’te hazırlanan “Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” ile “Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”nın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Danıştay 6. Dairesi’nde dava açmıştı. Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma istemini reddetmiş, burada halihazırda bir kruvazör limanı olduğunu ve yerine yapılacak yeni limanın da aynı amacı taşıdığını söylemişti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz başvurusunda bulunuldu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, itiraz başvurusuna ilişkin değerlendirmesi neticesinde ”uyuşmazlığın niteliği göz önünde bulundurulduğunda mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması suretiyle uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması gerektiği sonucuna varıldığından bu yola başvurulmaksızın verilen itiraza konu kararda hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, yerinde yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden karar verilmek üzere itirazın kabulüne” karar verdi. Bunun anlamı yürütmenin durdurulması değildir ama projenin devamı anlamına da gelmez. Karar idari yargılama usulü gereği bilirkişinin vereceği karardan sonra netlik kazanacak olmasıdır. Bunun için ihtiyaç duyulan zamanın Serdar Bilgili’nin verdiği projenin başlangıç tarihi olarak açıkladığı Şubat ayı için yeterli olacağı şüphelidir. Ancak ‘biz yargı kararını beklemeden projeye başlarız’ anlayışı maalesef günümüzde geçerli olmakla birlikte yargı süreci devam ederken plan notlarında yapılacak ufak değişikliklerle proje hayata geçirilebilir. Değişiklik yapılan projeye açılacak dava sonuçlanıncaya kadar da proje bir oldu bittiye getirilir. Bunun örneklerini Ataköy Sahil inşaatları ve en son Validebağ Korusu’ndaki cami projesinde yaşadık.

Sarıyer Belediyesi ruhsat vermiyor ama…

1490 dönüm büyüklüğündeki Park Orman’a ise önce 2008 yılında, “Tabiat Parkı” statüsü kazandırıldı. 2011 yılında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, devlet ormanı niteliğindeki tabiat parklarını imara açma yetkisi verildi. Sonrasında Doğuş ve Serdar Bilgili ortaklığı ile kiralanan Park Orman’da yeni bir proje için düğmeye basıldı. Bilgili yaptığı açıklamada içinde rezidans ve villa tipi evler yerine minik ahşap evler olacağını ve konser alanı yapacaklarını duyurdu. Sarıyer Belediyesi de geçtiğimiz günlerde buraya inşaat ruhsatı vermeyeceklerini açıkladı. Lakin plan değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapıldı. Uygulama imar planına ilçe belediyesi ruhsat vermeyerek ancak 2 ay dayanabilir. 2 ay içinde yetki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne geçer. İBB de bakanlığın plan değişikliğine hayır demez. Ancak henüz uygulama imar planı çıkmamış Park Orman projesi de Bilgili’nin söylediği gibi Ocak ayına ‘normalde’ kolay kolay yetişmez.

Etiketler

Bir yanıt yazın