Mahalle Cadde ve Sokak Tabelaları, Bina Kapı Numaraları, Mimari Tanıtım Tabelaları ve Özgün Font Ulusal Tasarım Yarışması’nın Soru ve Cevapları Yayınlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesince; Ankara ilinde kullanılacak mahalle cadde ve sokak tabelaları, bina kapı numarası, bina mimari tanıtım tabelası ve özgün Ankara fontu (yazı karakteri) elde edebilmek amacıyla açılan serbest, ulusal, tek kademeli ve ortakçıl proje yarışmasının soru ve cevapları yayınlandı. Basılı çalışmaların teslimi için son tarih 16 Temmuz 2021.

A. Katılımcı Mezuniyet Koşulları

No. SORU CEVAP
1 Şartnamenin 5.1. maddesinde katılımcıların belirli bölümlerden mezun olması bekleniyor ama lisans veya yüksek lisans diploması konusunda bir ayrım belirtilmemiş. Örneğin ben resim-iş öğretmenliği alanında lisans, medya ve tasarım alanında yüksek lisans diploması olan bir grafik tasarımcıyım. Bu durumda yarışmaya katılabiliyor muyum? Bir diğer sorum ise ekip üyelerinde de bu bölüm şartı aranmaktadır mı? Şartnamenin 5.1 maddesine göre, yarışma, üniversitelerin; Grafik Tasarım, Görsel İletişim ve Tasarım, Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık ve Mimarlık bölümleri mezunlarına açıktır. Hangi lisans programından mezun olduğuna bakılmaksızın yukarıda belirtilen bölümlerin herhangi birinde yüksek lisansını tamamlamış olmak da yarışmaya katılım için yeterlidir. Tasarım müelliflerinin belirtilen bölümlerden lisans veya yüksek lisans diploması almaları gereklidir. Ekipte bu koşulları sağlamayanlar danışman olarak yer alabilir.
2 Hacettepe Üniversitesi Güzel sanatlar fakültesi heykel bölümü mezunuyum. Ancak yarışma şartnamesi sadece grafik, görsel iletişim tasarımı, iç mimarlık, mimarlık bölümleri katılabilir şeklinde olduğu için yarışmaya katılamıyorum. Şartnamenin esnetilme ihtimali var mıdır? Katılım koşullarını taşımayanlar, bu koşulları taşıyanlar tarafından oluşturulacak ekiplere danışman olarak katılabilirler.
3 Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-iş Öğretmenliği, Grafik Tasarım Ana Sanat Atölye mezunuyum. Şartnamenizde Eğitim Fakültelerinin Resim-İş Eğitimi Anabilim dallarına değinilmemiş. Burada bizimle ilgili bir kısıtlama mevcut mu? Eğitim Fakültelerinin Grafik Ana Sanat Dalından mezun olanlar katılabilir.
4 Ankara’yı en iyi şekilde anlatan tabelalarla birlikte fontu tasarlayabileceğimi düşünüyorum. Ancak bunu tek başıma yapmak istemiyorum. Ekip olarak katılabileceğimizi belirtmişsiniz. Ancak ekip içerisindeki arkadaşlarımızın da bu bahsedilen okul ve bölümlerden mezun olması gerekiyor mu?  Bakınız 1. Soru
5 Yarışmaya katılım koşullarının 5.1 ci maddesinde; Üniversitelerin, tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun olmak şartı belirtilmiş. Ben, üniversite lisans mezunuyum fakat bu bölümlerin hiç birinde okumadım. Şartnameye göre bireysel olarak katılamıyorum.  Bakınız 1. Soru
6 Sokaktaki Ankara” yarışma şartnamesi madde 5’de belirtilen katılım koşulları arasında ilgili meslek odasına üye olmak şartı yer almıyor. Kimlik formu ve katılım belgesinde ise oda sicil no talep edilmiş. Netleştirmek amacı ile soruyorum, madde 5.1’de belirtilen bölümlerden mezun olan fakat herhangi bir meslek odasına kayıtlı olmayan kişiler de yarışmaya katılabilir mi? Yarışmaya katılmak için  herhangi bir odaya veya derneğe  kayıt olma zorunluluğu yoktur. Oda üyesi olmayanlar “Katılım Belgesinde” ilgili yeri boş bırakabilir.
7 Uzun yıllardır Ankara Reklamcılar Derneği üyesi ajansım. Diplomam başka bir disipline ait. Yarışmaya katılabiliyor muyum?  Bakınız 1. Soru
8 Her bir ekip üyesinin odaya kayıt olması şartı var mıdır?  Bakınız 6. Soru
9 Yarışma katılımında mimarlar odasına kayıt şartı var mıdır?  Bakınız 6. Soru
10 Mimari Restorasyon 2.sınıf öğrencisiyim. Okuduğum bölüm yarışmaya katılmam için kabul edilebilir midir?  Bakınız 1. Soru


B. Proje Teslim Formatı

1 Yarışma şartnamesinde bulunan 10.2.9 numaralı maddeyi yanlış bir anlaşmanın önüne geçmek amaçlı açıklayabilirseniz sevinirim, çünkü metin ile örnek görseller arasında çelişkili bir durum olmaktadır.  Örneğin; verilen örnek görseller, proje teslim formatını/ kullanılması beklenen yazıları mı göstermektedir yoksa istenen bilgilere dair bir kılavuz mudur? Şartnamedeki görseller katılımcıları kısıtlayıcı hiçbir özellik taşımamaktadır. Katılımcılar tabelanın tasarımı ve kullanacakları yazı fontunda tamamen özgürdür.
2 Yarışma şartnamesinde yer alan 10.1.7. maddesine  göre karakterler  sadece kâğıt üzerinde basılarak mı gönderilecektir, yarışma CD’sinde  paftaların pdf ya da jpg v.b. formatta  da teslimi istenilmekte midir? Şartnamenin 10.1 ve 10.2 maddelerinde belirtildiği üzere tabela ve font çalışmalarına ek olarak sunum paftalarının da .PDF formatında CD’de bulunması beklenmektedir.
3 A3 beyaz kâğıt üzerinde ve koyu renk zemin üzerinde basılı olarak sunulacak olan; Regular, İtalik, Bold, Bold İtalik font ailesinde hazırlanacak sunum paftalarının, yarışma CD’si içerisinde ayrıca pdf ya da JPEG v.b. formatta  da teslimi istenilmekte midir?  Bakınız 2. Soru.
4 Çalışmanın sunulacağı koyu renk zeminden kastettiğiniz siyah zemin midir? Çalışmaların dişi (negatif) görünümlerinin algılanabileceği kadar koyu olması beklenmektedir. Renk seçimi yarışmacıya bırakılmıştır.
5 Teslim şartlarınızda A3 kâğıda basılı şekilde istendiği söylenmiş. Online teslim durumunda bilgisayar ortamında hazırlanmış tüm tasarımları belirtilen formatlarla beraber JPEG halde ve kimlik zarfları dâhil mail yoluyla göndermek yeterli midir? Yoksa basılı çalışmaları veya kimlik zarfını ekstra göndermek zorunda mıyız?  Bakınız 2. Soru


C. Tasarıma İlişkin Sorular

1 Hâlihazırdaki sokak ve cadde tabelalarında “Büyükşehir Belediyesi” ibaresi, mahalle ve ilçe isimleri de yer alıyor. Tasarımların buna göre yapılması gerekiyor değil mi? Şartnamedeki örneklerde yalnızca isim yazılmış ancak diğer yazılı ve ok gibi görsel elemanların bulunması tasarımın şeklini değiştirecektir. “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik”, yarışma eklerine bu amaçla konulmuş olup yarışmacılardan bu yönetmeliği göz önünde bulunduran özgün tasarımlar beklenmektedir.
2 Mimari tanıtım tabelasının ne tür yapılara uygulanması planlanmaktadır? Bu yapılarla ilgili örnek yayınlayabilir misiniz? Mimari tanıtım tabelalarının mevcut yapı stoğu ya da yeni yapılacak olan yapıların üzerinde kullanılması planlanmıştır. Tasarım dili ya da karakteri yarışmacıya bırakılmıştır.
3 Şartnamede 10.1.6. maddesinde “Font tasarımları, standart font ailesi (Regular, İtalik, Bold, Bold İtalik) ögeleri ile birlikte basılı olarak A3 ebadında teslim edilmelidir…” ibaresi yer almaktadır. Tasarlanacak yönlendirme sistemi içinde “italik,”“bold italik” gibi stillere veya minüsküle (küçük harf) gerek duyulmuyorsa bu stiller dahil edilmeyebilir mi? Tabelalar için önerilen font tasarımı sadece majiskül harflerden kurgulanabilir mi? Şartnamenin 10.1 ve Örnek-2 de açıklandığı gibidir.
4 Yarışmaya sadece tabela tasarımı ile katılma durumunda tabela üzerinde önerilen font mu kullanıma sunulacaktır? Yoksa tercih edilecek başka bir font jüri üyeleri veya belediye tarafından kullanıma açık hale gelebilecek midir? Yarışma Şartnamesinin 10. Maddesinde belirtildiği gibidir.
5 Şartnamede 10.2.7. maddesinde “7. maddede belirtilmiş olup, söz konusu tabelalar duvara monte ve/veya mevcut direklerle kullanılabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Mevcut direklerin çapı 8 cm, yüksekliği 300 cm’dir.” ibaresi yer almaktadır. Bu kısıta göre, tasarlanacak birimlerin 2 boyutlu yüzeyler olacağı ve mevcut monte detayları dışına çıkılamayacağı anlaşılmaktadır. Bu durumun salt 2 boyutlu bir müdahale ile sonuçlanacağı düşünüldüğünde, direği ve bağlantı detayıyla birlikte 3 boyutlu bütünsel bir yönlendirme tasarımının ele alınması mümkün müdür? Mevcut direkler kullanılmak koşuluyla tasarımcı bağlantı detayını geliştirebilir. 2 yada 3 boyutlu tasarım yapmak konusu yarışmacıya bırakılmıştır.
6 Yarışma şartnamesinde yer alan 10.1.4 maddesine göre Q,W,X harfleri İngiliz alfabetik sırasına  göre mi dizilecektir  ya da Türk alfabetik sırasının en sonunda yer alan Z harfinin sonuna mı eklenecektir? Türkçe karakterli klasik latin alfabesi dizilimiyle olması beklenmektedir.
7 Yarışmanın tabela tasarım kategorisinde mevcut direklerin kullanılmaya devam edeceği belirtilmiş, tasarımın buna uygun yapılması istenmiş, tasarım yapılırken tabelaları direklere bağlayan bağlantı elemanlarının da kullanılmaya devam edilip edilmeyeceğini öğrenmek isterim. Yeni bir bağlantı elemanı tasarlamakta özgür müyüz?  Bakınız 5. Soru.
8 Yarışmanın tabela tasarım kategorisi salt 2 boyutlu düşünülecek bir grafik tasarım yarışması olarak mı değerlendirilmeli, yoksa tabelanın malzemesinden formuna kadar  düşünülüp tamamen yeni bir tasarım (renk-boyut-şekil-derinlik) yapabilecek kadar özgür müyüz?  Yarışmacıya bırakılmıştır. Bakınız 5. Soru
9 Yarışmanın tabela tasarım kategorisinde tasarlanması beklenen tabelaların (cadde-sokak tabelası, apartman no, mimari tanıtım) ölçüleri sabit midir? Sabit ise bu ölçülere nasıl ulaşabiliriz? “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” yarışma eklerine bu amaçla konulmuş olup yarışmacılardan bu yönetmeliği göz önünde bulunduran özgün tasarımlar beklenmektedir.
10 Madde 10.1.7, “A,I,Ğ,Ö,Ş,E,1,3,5,0 karakterlerinin her biri yüksekliği 20 cm olmak üzere A3 boyutunda bir kağıda yerleştirilerek, anatomik oranları çizgisel olarak gösterilecektir.” diyor. Tanıma göre bir paftada birden çok harf gösterilebilecek midir?  Yarışmacıya bırakılmıştır.
11 Madde 10.2.8’de adı geçen “Mimari Tanıtım Tabelası”nın hali hazırda bir kullanımı ve standardı var mıdır?  Yoktur; yarışmacıya bırakılmıştır.


D. Kategori Katılım Soruları

1 Yazı fontu veya tabela tasarımı için birden fazla seçenek ile yarışmaya katılmak mümkün müdür? Yoksa her bir yarışmacı yalnızca tek bir font ve tabela tasarımı ile mi yarışmaya katılmalıdır? Yarışmaya birden fazla tasarımla katılım sağlamak mümkündür.
2 Yarışmacılar herhangi bir kategoriye birden fazla projeyle katılabiliyor mu? Katılabiliyorsa proje sayısı kadar mı başvuru ücreti yatırılması gerekiyor? Bakınız 1. Soru ve her bir başvuru için ayrı başvuru ücreti yatırılacaktır.
3 Madde 15’te ödüllerin (“Özgün Ankara fontu tasarımı” ve “Tabela tasarımı” olmak üzere) her iki kategoride verileceği belirtilmiş. Bunun anlamı tabela ve font için üçer birincilik ödülü (6×50.000 TL) olması mıdır? 15. Maddede açıklandığı gibidir.


E. Diğer Sorular

1 Gazi Üniversitesi Mimarlık son sınıf öğrencisiyim. Haziranın sonunda mezun oluyorum. Yarışmanın teslim tarihinde mezun olmuş olacağım için yarışmaya katılabilir miyim? Yoksa başvururken öğrenci olduğum için başvuramaz mıyım? Teslim tarihi itibariyle mezun şartı aranmaktadır.
2 Sokaktaki Ankara Ulusal Tasarım Yarışması’na katılmak için bir ekip kuruyoruz. Ekip üyelerinden birinin mavi kartı var. Bu kapsamda yarışmaya girmesi mümkün mü? Aşağıda ilgili yasada geçen maddeyi iletiyorum: Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan haklar MADDE 28 – (Değişik: 9/5/2012-6304/14 md.) (1) Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, bu maddede belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır. (2) Bu madde kapsamında bulunan kişilerin, seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. Bu kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler. (3) Bu madde kapsamında bulunan kişiler, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler. (4) Cumhurbaşkanı gerekli görmesi halinde üçüncü dereceden itibaren hangi dereceye kadar olan altsoyların bu maddede tanınan haklardan faydalanabileceğini belirleyebilir.(1) (5) Bu madde hükümlerinden yararlanacak olan altsoyun, üstsoyu ile soy bağını belgelendirmesi şarttır. (6) Bu madde kapsamında bulunan kişilere, talepleri halinde bu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren Mavi Kart düzenlenir. Bu Kart, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamındadır. (7) Bu maddenin sağladığı hakların kullanılmasında Mavi Kartın ibrazı yeterlidir. Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunulan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge ile işlem yapılır. Bu kişilerin kimlik bilgilerinde değişiklik olması durumunda uyruğunda bulunduğu devlet makamından alınmış eski ve yeni kimlik bilgilerini gösteren belgenin usulüne göre tasdik edilmiş Türkçe tercümesi ile birlikte ibrazı zorunludur. (8) Bu madde kapsamında bulunan kişilere Bakanlığın tespit edeceği esaslar çerçevesinde kimlik numarası verilir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası aranan yerlerde bu kimlik numarası kullanılır. (9) Mavi Kartın düzenlenmesi ve dağıtılması ile Mavi Kartlılar Kütüğünün elektronik ortamda tutulmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. (10) Kamu kurum ve kuruluşları, bu madde hükümlerinin uygulanması amacıyla her türlü tedbiri alır ve gerekli düzenlemeleri yapar. Katılabilir.
3 Kayıt sayfasında dosya seç adlı bir buton bulunuyor. Buraya hangi dosyayı eklememiz gerekecek? Başvuru bedelinin ödendiğine dair dekont yüklenmesi gerekmektedir.
4 Kayıt formunda eklenecek dosya dekont dosyası mı olmalı? Evet, dekont dosyası olmalıdır.
5 Sokaktaki Ankara yarışması için web sitesinden kayıt alanını dolduruyorum. Ancak eklenmesi istenen belgenin ne olduğunu anlayamadım. “Yarışma Katılım Belgesi”ni doldurup yükleyeceksek de ekip olarak herkes için mi bu formu doldurmamız lazım, ekip lideri için yeterli mi? Yüklenmesi gereken dosya başvuru bedelinin ödendiğine dair dekont dosyasıdır. Şartnamenin 11.1.2 maddesinde belirtildiği gibidir.
6 Mimarlık bölümü 4. Sınıf öğrencileriyiz bu yaz mezun oluyoruz. Ancak yarışma şartnamesini okurken mezun şartını gördük. Yarışmaya katılabilir miyiz? Bakınız 1. Soru


F. Teknik Sorular

1 “Sokaktaki Ankara” adlı yarışmaya katılım sağlayabilmek adına koşulları öğrenmek isterim. Bakınız yarışma şartnamesi. sokaktakiankara.ankara.bel.tr
2 Sisteme dosya yükleme ve telefonla kod doğrulama getirilmeden önce bir kayıt yapmıştım. Tekrar dekont yüklemek için yaptığımda aynı TC kimlik numarasıyla kayıt gerçekleştiremiyorum. Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Dosya yükleme ve telefon doğrulama getirilmeden önce yapılan başvurularda dekontunuzu mail yoluyla iletmişseniz dosyanıza eklenecektir.
3 Sokakta Ankara isimli tabela ve font tasarım yarışmasına katılmak istiyorum. Fakat kaydı tamamladığımda ekran ana sayfaya düşüyor ve Girmiş olduğunuz  TC Kimlik Numarasıyla daha önce başvuru yapılmıştır. İbaresi çıkıyor (ekte ekran görüntüsünü paylaşıyorum) ve mail ile ön kaydım onaylanmıyor. Kayıt tamamlandıktan sonra sistem ana ekrana yönlendirmektedir. Bu, kaydınızın başarıyla oluşturulduğunu göstermektedir. Tekrar aynı T.C. kimlik numarası ile kayıt yapılamaz.
Etiketler

Bir cevap yazın