Lyon’daki Eski Endüstri Mirası, Teknoloji Girişimleri İçin Bir Merkeze Dönüştürülüyor

Vurpas Architects, Lyon şehrindeki Halle Girard’ı, teknoloji sektöründeki şirketlerin etkinliklerine ev sahipliği yapacak ve yeni girişimlerin üssü olarak kullanılacak yeni bir kuluçka merkezine dönüştürüyor.

Halle Girard projesi, geniş kapsamlı bir şehir merkezi genişlemesini öneren Confluence projesinin içinde yer alıyor. Confluence, Rhône ve Saône nehirlerinin birleşme noktasında 150 hektarlık bir alanı kaplıyor. Şehir merkezinden başlayarak uzanan proje Lyon’un 30.000 yeni sakinine ve çalışanlara yer açıyor. Geleceğin şehri için bir vitrin olarak ele alınan proje, enerji tüketimi konusunda örnek olacak, akıllı ve sürdürülebilir bir şehir; yeni ulaşım şekilleri için merkez haline gelecek yürünebilir bir şehir; sosyal çeşitliliği destekleyen bir şehir; dikkat çeken bir mimarlığa sahip bir şehir olma hedeflerini koyuyor.

Confluence projesinin ucunda yer alan The Halle Girard şehrin yeniden şekillenen modeline, endüstriyel miras ile inovatif inşayı bir araya getirerek katkı sunuyor.

1857’den kalan binası ile Girard, Confluence bölgesinin endüstriyel geçmişinden kalan tek iz. Çarpıcı büyüklükteki ana bina 19. yüzyıl endüstriyel mimarisinin tipik bir örneği. Hacim iki taraftan kuzey ve güney atölyeler ve çatılarıyla destekleniyor. Yapı, Confluence projesinin Herzog de Meuron tarafından tasarlanan ticari bölgesinin stratejik bir noktasında, yoğun şehir dokusu ile proje alanının güney ucuna açılan doğal alan arasında yer alıyor.

Odaklanılan, yeni bir projenin eski duvarlar ve kazan dairesine entegre edilmesi ve bunu yaparken endüstriyel yapının yapısal bütünlüğünün, katedral benzeri hacimlerinin, narin metal işlerinin ve yumuşak ışığının korunması; tarihinin çarpıtılıp silinmemesine dikkat edilmesiydi. Bu nedenle proje katı bir şekilde minimumda kalarak basit ve etkili, endüstriyel binanın potansiyeline ve kendine has özelliklerine adapte olurken yeni dijital ekosistemin ön görülemezliğine ve ortaya çıkabilecek gelecek kullanımlara kendini uyduran bir mimari öneride bulundu.

Etiketler

Bir cevap yazın