Kolektif Tasarım Rehberi Yayınlandı

Kolektif tasarım bilincinin güçlenmesi ve katılım yöntemleri geliştirilmesi amacıyla bir EKA Collect projesi olan kainak tarafından oluşturulan Kolektif Tasarım Rehberi yayınlandı.

Erişilebilir Kent Atölyesi (EKA), kolektif tasarım bilincini disiplinler arası üretim süreci olarak kurgulayan, bu süreçte geliştirdiği projeleri bir farkındalık aracı olarak kullanan bir atölye topluluğudur. EKA Collect ise, tasarımın farklı disiplinlerinde ve farklı ölçeklerde projeler geliştirmek için oluşturulmuş alternatif bir sosyal inovasyon ekibidir.

EKA Collect bünyesinde kurulan kainak, katılımcı planlama süreçlerini kolaylaştırmak ve katılım sağlamaya yönelik yöntem önerileri sunmak için çalışan bir projedir. kainak katılım yöntemleri önerir, test eder ve uygun kitle için uygun katılım yöntemlerin uygulanmasını sağlar. Kente ait insan, insana ait kent mottosuyla yola çıkılan projede planlama ve tasarım süreçleri için sürdürülebilir sonuçlar elde etmek adına özel yöntem paketleri hazırlanıp süreç tasarımı yapılması hedeflenmektedir. Adil yönetim ve kente aidiyet ilkeleri projeye yön vermektedir.

Kolektif Tasarım Rehberi: kainak projesi kapsamında hazırlanan Kolektif Tasarım Rehberi’nde kolektif tasarımın ne olduğu ve önemi üzerine bir çok bilgi bulmak mümkün. Kolektif Tasarıma yol göstermek adına 20’den fazla yöntem önerisi ve kısa alıştırmalar bulunan rehberde yöntemler kitleye, kişi sayısına, bütçeye, zamana ve mekâna göre sınıflandırır ve kolay bir dille adım adım her yöntem için yapılması gerekenler anlatılır. Böylece strateji geliştirme ve karar alma süreçlerinin rehber kullanılarak daha kolay ve verimli gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Katılım süreçlerinin basit dille anlatılarak kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

Projelerine katılım sağlamayı hedefleyen ve kolektif tasarım ortamı oluşturmak isteyen kurumlar, fikir birliği veya fikirsel üretim yapmayı hedefleyenler veya toplum ilişkilerini güçlendirmek üzerine çalışan kuruluşlar kainak’ın çalışmalarından faydalanabilir. Bu kuruluşlar kainak ile proje karar ve test etme süreçlerini daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirirler. kainak çeşitli yöntemleri ilgili projeye uyarlayarak hedef kitle ve konsept için bütçeye uygun en doğru yöntemleri önerir ve kararların kolay alınmasını sağlar.

Çeşitli katılımcı yöntemlerin bulunduğu Kolektif Tasarım Rehberini inceleyebilirsiniz. kainak, katılım ve kolektiflik üzerine çalışmalarına devam edecektir. Daha fazlası için kainak web sitesini ziyaret edebilir ve instagram sayfasını takip ederek yeni çalışmalardan haberdar olabilirsiniz.

İletişim için; [email protected] 

EKA kapsamında yapılan diğer çalışmaları incelemek için EKA instagram sayfasını ziyaret edebilir, EKA Collect kapsamında geliştirilen diğer projeleri de buradan inceleyebilirsiniz.

 

Etiketler

Bir cevap yazın