Kent Düşleri Atölyeleri: Parazit

Kent Düşleri Atölyeleri XIV kapsamında gerçekleşen Parazit atölyesinin sonuç ürünü olan mobilya, kent dokusu içinde mekanın yeniden kullanabilme potansiyellerini sorguluyor.

Kent Düşleri Atölyesi XIV kapsamında, fakülte sanat tarafından düzenlenen Parazit atölyesi, toplamda 3 yürütücü ve 14 katılımcı ile 9 Temmuz tarihinde tamamlandı. Kent dokusu içerisindeki mekanın yeniden kullanabilme potansiyelerini araştıran atölye; 45 adet 30x30x30 küpün çeşitli ihtiyaçlar çerçevesinde kurgulanmasıyla alternatif ve sürdürülebilir senaryolar üretti.

Parazit mimari ve kentsel mekanlar üzerine bir tartışmayla başlayan süreç, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin önünde kurulan ufak çaplı bir üretim alanında devam etti.

2 gün süren atölyede, 1,5 günde inşa tamamlandı ve yarım günde ise sonuç ürün üzerinden çeşitli varyasyonlarda birleşim kurguları denendi.

45 adet, erkek ve dişi birleşim detayları olan ahşap küpler üretildikten sonra, şube terasında bir araya getirilerek çeşitli varyasyonlar denenmeye başlandı. Buna göre ortaya çıkan olası kurgular; amfi ve sahne (1), dinlenme birimi (2), çok amaçlı bir düzlem (3), çalışma masası (4), gölge yaratacak bir duvar (5), tekli oturma birimleri (6), kokteyl masaları (7) ve barınma birimi (8) olarak belirlense de Parazit olası diğer kullanımlara da açık.

Atölye Metni

Başka bir organizmaya eklemlenerek onunla yaşamaya başlamak, parazitin hayatta kalma biçimidir. İhtiyacın inşa ettiği bu ilişki, parazit ve ev sahinin birlikteliğinden oluşan yeni bir yapısal durum yaratır. Atölye; kent dokusu içerisinde atıl kalmış ya da çeşitli potansiyeller taşıyan mekanların yeniden kullanabilme olasılığını sorgulayarak, parazit mimari kavramı üzerine üretilecek olan bir kent mobilyası ile birlikte alternatif kurguları araştırmayı hedefliyor.

Bir organizma olarak kent dokusu mevcut olan sistemdir. Bu sistem içerisinde bazı mekanlar atıl kalmış, potansiyel kullanımlarından uzaklaşmış ya da zamanla yeni senaryolara adapte olmuş olabilir. Parazit mimari, tıpkı biyolojik bir yöntem gibi, var olan yapıya eklemlenerek yeni bir yapısal durum yaratır. Artık mevcuttan bahsetmek ikincil plana atılır ve diğer olası kurgular açığa çıkar. Böylece kent dokusunun içerisinde kaybolmuş mekanların yeniden kullanılabilme potansiyelleri sorgulanır. Atölye boyunca yapılan tartışmalar ve üretilen formlar; yeni ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların örgütlediği mekanların keşfedilmesini sağladı.

Ekip

  • fakülte sanat: Ertuğrul Erkan, Gülberk Kara, Ahmet Refik Bıçkıcı
  • Katılımcılar: Burcu Oflazoğlu, Elif Dizdaroğlu, Özlem Cevdet, Esra Alper, Öznur Vardar, Buket Kara, Aylin Aya, Murat Çabuk, Berfin Polat, Gizem Onur, Hakan Danışmaz, Hayatican Yakarer, Eyyüp Ensari Barut, Nemide Ceylan
  • Organizasyon: Merve Yıldırım, Öncül Kırlangıç

 

Atölyenin detaylı raporu için fakülte sanat’ın web sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.fakultesanat.com/2019/07/z-raporu-parazit.html.

Etiketler

Bir cevap yazın