Kayseri Mimarlık Festivali İçin Açık Çağrı

TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, “Güncel Koşulların Mimarlığı” temasıyla 3-8 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan Kayseri Mimarlık Festivali kapsamında katılımcıları atölye önerilerini paylaşmaya davet ediyor. Açık çağrının son başvuru tarihi 19 Eylül 2022.

Çağrı metni:

Bugünlerde farklı bir çok unsurun etkisiyle her alanda değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bir zamanda olduğumuz söylenebilir. Teknoloji, ekonomi, sosyal ve jeopolitik gelişmeleri, çevre sorunları, iklim değişikliği, vb. faktörlerin tüm alan veya disiplinlere olumlu veya olumsuz etkilerinden söz edilebilir. Kaçınılmaz olarak, mimarlık alanında da, farklı faktörlerin etkisi ile değişim ve dönüşümlerin yaşanmaktadır. Bu bağlamda, mimarlığın ilgili tüm alanlarında güncel koşullarda;

Mimarlığa etki eden olumlu veya olumsuz faktörlerin;

Mekanın tasarım ve üretim koşullarına ait içeriğin;

Mimarlığın kentle ve kamu ile kurduğu ilişkilerin;

Mimarın düşünce ve algısında oluşan farklılaşmaların;

Mimari tasarım ve üretim pratiklerimizin içeriklerinde oluşan değişimlerin sorgulanması ve tartışılması, kentsel ve mimari mekanın niteliğin artırılması bakımından önemli görünüyor. Bu kapsamda, “Kayseri Mimarlık Festivali’nin” ana teması “Güncel Koşulların Mimarlığı” olarak belirlenmiştir. Güncel koşulların mimarlığı kuramsal ve pratik alanlarda mimarlığımızı etkileyen faktörleri, sorunları, çözümleri, düşünce ve üretimlerimize yönelik içeriği ifade eder.

Bu doğrultuda; 3-8 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan Mimarlık Festivali’nde ‘’Güncel Koşulların Mimarlığı’’ teması kapsamında Atölye önerilerinizi https://www.kaymimod.org adresindeki formu doldurarak tarafımızca değerlendirilmek üzere göndermenizi rica ederiz. Katılımlar 19 Eylül Pazartesi günü sona erecektir.

 

Etiketler

Bir cevap yazın