Kayseri Genç Mimarlar Derneği (KAYGEMDER) Kuruldu

Kayseri Genç Mimarlar Derneği, Kayseri’de mesleğini icra eden ücretli ve serbest çalışan "genç" mimarlar tarafından Kayseri Valiliği'ne bağlı bağımsız mesleki gelişim derneği olarak Temmuz 2019'da kuruldu.

Dernek yöneticileri amaçlarını şu sözler ile tanımladı: “Derneğimiz, mimarlık topluluğuna ve mesleğine yararlı olmak, şehrimizde mimarlık mesleğinin uygulanmasını geliştirmek, mesleğin şehrimizde saygınlığını ve etkinliğini arttırmak, genç mimarların meslekle ilgili sorunlarını ve sorumluluklarını konuşup tartışabilmek ve çözüm üretebilmek, üyelerin arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacı ile kurulmuştur.”

Derneğin adında bulunan “gençlik” kavramını dernek yöneticileri şu sözler ile tanımlamaktadır: “Gençlik, yaşla sınırlı olmayan bir yerden başlayıp sonuna varılmayan farklı bir olgudur. Gençlik umuttur, harekettir, dinamizmdir, yeniliktir ve cesarettir. Gençlik; dinçliğin ve güzelliğin aslıdır. Gençlik, gelecek demektir.”

Derneğin hedef arasında şunlar bulunuyor: 

 • Ücretli ve serbest çalışan genç mimarların sorunlarına farkındalık kazandırarak, çözümler üretmek
 • Genç mimarların iş ağını genişletmek
 • Meslektaşlarımız arasında dayanışmayı sağlayabilmek, sosyalleşebilmek
 • Mesleki hukuki haklarımızın savunulması için farkındalık kazandırılması
 • Mesleki tecrübe ve bilgi paylaşımını sağlamak
 • Meslek etiği geliştirmek ve saygınlık kazandırmak
 • Farklı disiplinlerle bir araya gelerek mesleki ve kişisel gelişimizi artırmak
 • Mimarlık öğrencilerin girişimcilik ruhunun geliştirilmesi, iş hayatına hakkında bilgilendirilmesi sağlayan bir aile haline gelmektir. 

Derneğin hedef ve amaçları doğrultusunda yaptığı ve planladığı faaliyetler: 

 • Mesleki ve Kişisel Gelişim Atölyeleri
 • Farklı Disiplinlerle Söyleşiler ve Bilgilendirme Toplantıları
 • Teknik Gelişim Gezileri
 • Büro ve Firma Ziyaretleri
 • Yeni Mezun Mimarlarla Tanışma Ve Bilgilendirme Toplantıları
 • Mimarlık Öğrencileriyle Girişimcilik Ve Mesleki Bilgilendirme Buluşmaları

Dernek yöneticileri Kayseri’de mesleğini icra eden mimarlara çağrıda bulundu: “Bizlerle beraber amaç ve hedeflerimize katkı sağlamak ve gelişime açık olan tüm ücretli ve serbest çalışan mimarları aramızda görmekten mutluluk duyarız. ”

İletişim;   E-mail: [email protected]  / Instagram:  @kaygemder

Etiketler

Bir cevap yazın