Kartepe İçin Düşünüyorum 30. Meridyen Özgün Fikir Proje Tasarımı Yarışması Sonuçları Açıklandı

Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kartepe İçin Düşünüyorum - 30. Meridyen Özgün Fikir Proje Tasarımı Yarışması"na katılan 14 projenin jüri değerlendirmeleri açıklandı.

Sonuçlara göre ödül alan ekipler şu şekilde sıralanıyor:

1. Ödül

Melike Altınışık -Y.Mimar-Ekip Başı (İTÜ),
Melih Altınışık-İnşaat Mühendisi (İTÜ),
Daniel Widrig-Mimari Danışman

2. Ödül

Kemal Serkan Demir-Mimar (YTÜ)

3. Ödül

Gökçe Orhan -Mimar (MSGSÜ)
Hakan Karaman- Mimar (MSGSÜ)

Mansiyon

Ece Demir-Yeditepe Üniversitesi Mimarlık
Bora Bayrakçı-Yeditepe Üniversitesi Mimarlık

Mansiyon

Emre Demirtaş
Muhammet Aydoğdu
Yücel Katar (KOÜ-MİMARLIK)

Yardımcılar
Ayhan Baysal
Habibe Sevim Dirik
Adil Menekşe
Aslıhan Üte
Aylin Yeğen
Çağla Işıl Kocabaş
Burak Sümen
Feride Ünal
Ebru Yoldaş
Gizem Özçidem
Merve Kanca (KOÜ-Mimarlık Bölüm Öğrencileri)

Mansiyon

Efe Gözen- Y.Mimar- İTÜ (Lisans+Y.Lisans), TU Delft (Y.Lisans)

Birinciliği kazanan projenin özellikleri ile ilgili jüri bu projede getirilen tasarımın özgün, çağdaş ve yeni bir yaklaşım sergilediği konusunda görüş birliğine vardığını açıkladı. Bu projede yer alan plastik ögenin, uzaktan algılanma açısından en etkili öneri olduğu değerlendiren jüri, bunun yanı sıra özellikle tasarım bütününün D-100 Karayolu güzergâhından etkisi tartışılmış, gece ve gündüz sunduğu görsel etkiler olumlu bulduğunu kaydetti. Mekân-Yapıt ilişkilerinin kurulmuş olması tasarım ilkeleri açısından olumlu bulunan projede alan içinde yarattığı farklı perspektif etki açısından da başarılı bulundu. Kendi bütünlüğü içerisinde sabit olan tasarımın, gözlemci hareketlerine bağlı olarak algılamada yarattığı seri Vistaların gösterdiği çeşitliliği de başarılı bulunan, bu projede getirilen önerinin, amaca uygunluğu yanı sıra şartnamede belirlenen ilkelere uyumluluğu da jüri tarafından takdire değer bulundu. Bu projenin, teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir olduğu saptandığı da açıklandı.

Ülkemizde yaz ve kış saat farkını belirleyen, dünya ölçeğinde yer alan ve Kartepe İlçesinden geçen 30. Meridyenin ilçenin tanıtımında kullanılması amacıyla düzenlenen “Kartepe İçin Düşünüyorum – 30. Meridyen Özgün Fikir Proje Tasarım Yarışması”na katılan 14 eserin değerlendirme sonuçları düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Derbent Uygulama Oteli’ndeki basın açıklamasında akademisyen jüri üyeleri adına Yüksek Mimar Şehir Plancısı Dr. Ahmet Uzel, belediye adına Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcıları Bali Holat ve Efkan Atmaca, Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Mustafa Kasımoğlu ve raportör Yüksek Şehir Plancısı Ferda Özparlak hazır bulundu.

Kartepe Belediye Başkanı Şükrü Karabalık adına Başkan Yardımcısı Şehir Plancısı Bali Holat, projenin amaçları hakkında basın mensuplarını bilgilendirerek, “Yeni kurulan ilçeler arasında hızlı bir gelişim ve değişim yaşanan Kartepe’de sahip olunan değerleri kullanarak en iyi şekilde tanıtmak hedefiyle yaptığımız çalışmaların bir ayağını da bugün gerçekleştirmekteyiz. İlçenin tanıtımı adına Kartepe İlçe sınırlarından geçen 30. meridyeni de kullanarak bölge turizmimize canlılık kazandırmayı hedeflemekteyiz. Bunu yaparken çağdaş bir mekânsal, kentsel çevre yaratılmasını da sağlamayı düşündük. Sanatçıyı ve farklı sanatları bir arada özgün ürünler vermeye yönlendirmek, toplumun sanatsal ve kültürel gelişimine destek olmak, farklı ve özgün projeleri elde etmek ve yaşama geçirmek için bu proje yarışmasını hayat geçirdik” dedi.

Jüri adına Yüksek Mimar Şehir Plancısı Dr. Ahmet Uzel,1925 yılından kalan bir kanun olan ve dünya ölçeğinde ki 30. Meridyen ile ülkemizde yaz ve kış saat farkını belirlenmesini sağlayan bu olgunun günlük yaşama dahil etmesi nedeniyle Kartepe Belediyesini bu yarışmayı düzenlediği için tebrik etti. Jürinin kriterlerinden bahseden Uzel, “Öncelikle bu değerlendirmede jürimiz ile belediyemizin fikir bazında örtüştüğünü belirtmek isterim. Böylesi önemli bir proje yarışmasını açmakta gösterdiği cesaretten dolayı Kartepe Belediyesi’ni tebrik ederim. Bizler değerlendirmemizde projelerin kent ile ilişkilerini, çevreye olumlu katkı ve bütünsel algılanabilirlik sağlamalarına baktık. Simgesel tasarım; tema ile uygunluk, plastik değer, özgünlük, etkileme gücü, mekân tasarımı, ilkeleri ve niteliği; yaya odaklı oluş, kent görünüme olumlu katkı, peyzaj değerlerini de ön planda tuttuk. Toplumsal yaşam ile bütünleşme, Teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilirlik bakımından önem arz eden bu projenin kolokyumun da 6 Mart Salı günü saat 14.00’de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde kamuoyu ile paylaşarak meslek çevrelerine tanıtarak meslek çevreleri ile değerlendireceğiz” dedi.

Dereceye giren eser sahiplerinin projelerinin kamuoyu ve meslek çevrelerine tanıtarak değerlendirileceği kolokyum ise 6 Mart 2012 Salı Günü saat 14.00’de Kartepe Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Etiketler

Bir cevap yazın