Kargir İnşaat ve Eşkali

Koruma Akademisi tarafından bir süredir yürütülen "Mimarlık ve Mühendislik Alanında Osmanlı Kaynakları Araştırmaları"nın ilk ürünü ve Koruma Akademisi Yayınları'nın ilk kitabı olan Ali Talat'ın “Kargir İnşaat ve Eşkali” okuyucuya sunuldu.

Ali Talat’ın “Kargir İnşaat ve Eşkali” ders kitabı özellikle 19. yüzyıl yapım tekniklerini araştıran uzmanlar için birincil başvuru kaynağı niteliğinde bir kitap. Yapı malzemeleri, temel ve duvar inşa teknikleri ve hesaplamaları, sıva ve boya teknikleri gibi çok geniş yelpazedeki konuları 20. yüzyıl başındaki mühendishane öğrencilerine aktarmak üzere hazırlanan bir ders kitabı.

Kitabın tanıtım metni:

Koruma bilgisi alanının akademik araştırmalarla genişletilmeye çalışılan veri havuzu, uygulama/deneyim bilgisinin aktarımında yetersiz kalmaktadır. Koruma praksisi için bu vahim denebilecek bir durumdur. Geleneksel yapı bilgisinin mimarlık eğitiminde artık pek yer almadığı bir dönemde bu bilgi uzman olmak isteyenlere nasıl ulaştırılabilir? Koruma Akademisi öğrenmenin yeni yollarına yaptığı güncel katkılarla birlikte unutulmuş bazı kaynakları da erişilebilir kılmayı hedefliyor.

Osmanlıca metinlerin güncel işe yararlıklarını sağlamaya yönelik nitelikte ve alan bütününe yaygın ölçekte şimdiye dek kapsamlı denebilecek fazla ele alış olmamıştır. Oysa sivil mühendislik ve mimarlık eğitiminin başladığı 1880’li yıllardan itibaren çoğalan bir kitap üretiminin varlığı bilinir. Ali Talat Bey’in “Kargir İnşaat ve Eşkali” başlıklı çalışması özellikle çizimleri nedeniyle restorasyon projelerinde başvurulan bir eserdir. 1911’de Kemalettin Bey ile birlikte yazacakları “Fenn-i Mimari” gibi bu da büyük ölçüde Batı bilgisine dayalı bir çalışma olarak karşımıza çıkmakta. Çok iyi bildikleri ve uyguladıkları, mimarlıklarını ya da etnik bilgilerini oldukça dolaylı ve kısıtlı olarak aktardıkları bu çalışmaların kapsamlı değerlendirilme potansiyeli taşıdığı aşikar.

Etiketler

Bir cevap yazın