Kampüste Neler Oluyor?

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından organize edilen ve en önemli mimarlık buluşmalarından biri olmayı hedefleyen ARKIMEET 2013, etkinlik kapsamında mimarlık eğitimini masaya yatırmak amacıyla “Kampüste Neler Oluyor?”adlı bir panel düzenliyor.

Mimarlık, diğer disiplinlerden eğitim sürecinden farklı değerlendirilmesi gereken özel bir eğitim sürecini içerir. Bu durum, ortaöğretimden üniversite öğretimine geçen öğrenciler için ilk etapta farklı bir eğitim sistemi ile karşılaşmayı gerektirir. Özellikle Türkiye’de öğrencilerin ortaöğretimde elde ettiği kazanımların mimarlık eğitimi için yetersiz olduğunu söyleyebiliriz.

Birçok farklı disiplinden beslenen mimarlık mesleği doğası gereği eğitim sürecinde de çok yönlülüğü gerektirir. Mimarlık kültürel, sosyal ve teknolojik her türlü gelişmeyi takip eden, ekonomik ve siyasal olaylardan etkilenen bir meslek dalıdır. Dolayısıyla süreçte de tüm bu çok yönlülük eğitimin bir parçası olmalıdır. Bu noktada Türkiye’de her geçen gün sayısı artan mimarlık ve tasarım okulları hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğumuzu sorgulamadan edemiyoruz. Haritadan da anlaşılabileceği üzere Türkiye’nin hemen hemen her kentinde en az bir tasarım okulu (mimarlık, iç mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı, şehir bölge planlama, peyzaj mimarlığı) bulunmaktadır. Bu bağlamda mimarlık ve tasarım eğitimi veren okulların sadece akademik kadroları değil, teknik ve mekansal olanakları da tartışmaya açıktır. 


Mimarlık eğitiminin süresi, mimarlık teorisi ve pratiği arasındaki ilişki, ders programları, öğrenci sayıları, farklı disiplinler arasındaki ilişkileri (mimarlık-iç mimarlık, mimarlık-şehir bölge planlama…) gibi konular mimarlık ve tasarım fakültelerinin her zaman tartışma konularından olmuştur. Sadece akademik düzeyde değil öğrencilik sürecinde ve sonrasında meslek profesyoneli olarak devam eden mimarlar arasında da görüş ayrılıklarına sebep olan bu konular Türkiye’nin mimarlık ortamının önde gelen üniversitelerinin akademisyenleri tarafından tartışılacak.

Ulusal ölçekteki olguların ötesinde Türkiye’deki mimarlık fakültelerinin diplomalarının uluslararası tanınırlığı ve geçerliliği de önemli bir konu. Her ne kadar bazı üniversiteler ikili antlaşmalar ve Erasmus gibi değişim programlarıyla yurtdışındaki okullarla ilişkilerini güçlendirse de bu hususta büyük bir ilerleme kaydedildiği söylenemez. 1999 yılında Avrupa Birliği tarafından yayınlanan Bologna Bildirgesi kapsamında temel hedef 2010 yılına kadar Avrupa Yükseköğrenim Alanı oluşturmak. Türkiye’nin bu kapsamda nasıl bir noktada yer aldığı ve çalışmaların nasıl ilerlediği, konuşulması gereken başlıklardan biri olarak ifade edilebilir.

ARKIMEET 2013 kapsamında düzenlenen oturum kapsamında Türkiye’deki mimarlık okullarının durumları masaya yatırılacak. Mimarlık eğitimi ünivesitelerdeki dört yıllık eğitim süreciyle sınırlandırılamayacak olsa da Türkiye’nin öne çıkan mimarlık okullarının dekan ve bölüm başkanları mimarlık okullarını mercek altına alacaklar. Moderatörlüğünü Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zekai Görgülü’nün yapacağı oturumda;, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Eyüce, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Orhan Hacıhasanoğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakütlesi Dekanı Prof.Dr. Güzin Konuk, Bilgi Universitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Tansel Korkmaz, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Şener Küçükdoğu, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sinan Mert Şener konuşmacı olarak yer alacaklar.

Etkinlik öncesinde mimarlık ve tasarım okullarının Türkiye’deki durumlarını sayısal verilerle ifade edebilmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte bu okulların öğrenci sayıları, akademik kadroları ve başarıları ile ilgili analizleri de takip edebilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın