İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Önemli Atamalar

İBB’de Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı’na raylı sistem uzmanı Orhan Demir, Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’na Doç. Dr. Pelin Alpkökin, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’na Yüksek Mimar Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı’na raylı sistem uzmanı Orhan Demir’i, Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’na Doç. Dr. Pelin Alpkökin’i, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’na ise Yüksek Mimar Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin’i atadı. Atanan üç yeni isim, alanlarındaki uzmanlıkları ve akademik birikimleri ile dikkat çekiyor.

Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı’na atanan Orhan Demir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden 1979 yılında mezun oldu. Orhan Demir, yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamladı. 1983 – 1994 yılları arasında sırasıyla İmar ve İskan Bakanlığı Büyük İstanbul Nazım Plan Bürosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, STFA Mühendislik AŞ’de şehir plancısı, müdür yardımcısı ve proje müdürü̈ olarak görev yapan Orhan Demir, 1986 yılından bu yana farklı şehirler için hazırlanan ulaşım ana planları, karayolu, tramvay, hafif raylı sistem, metro sistemleri talep analizleri, fizibilite etütleri gibi kentsel ve bölgesel ölçeklerdeki ulaşım projelerinde görev aldı. Demir, 1999 yılından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders veriyor.

Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’na atanan Doç. Dr. Pelin Alpkökin, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu. Alpkökin, 1998 yılında Ulaştırma Mühendisliği Yüksek Lisans programından mezun oldu. 2002 yılında Japonya Nagoya Üniversitesi’nde doktora çalışmasına başlayan Pelin Alpkökin, 2005 yılında Doktor unvanı aldı ve 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. “Demiryolu Mühendisliği ve Politikaları”, “Ulaşım Planlaması”, “Altyapı Yatırımlarında Finans Modelleri”, “Altyapı İnşaatı Sözleşme Yönetimi”, “Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri”, konularında akademik çalışmalarını sürdüren Pelin Alpkökin’in birçok uluslararası yayını bulunuyor. Alpkökin, çok iyi seviyede Japonca ve İngilizce biliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. Seçkin, sırasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Programı’ndan Yüksek Mimar ve Kentsel Tasarım Programı’ndan Doktor unvanlarını aldı. Louisiana Eyalet Üniversitesi’nde “Sürdürülebilir Peyzaj Konstrüksiyonu” konusunda doktora sonrası çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Seçkin’in akademik araştırmaları; tasarımda bilişim, mimari tasarım, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı ve konstrüksiyonu ile engelsiz tasarım konuları üzerinde yoğunlaştı. Prof. Dr. Seçkin, lisans ve yüksek lisans düzeyinde çeşitli bölümlerde dersler veriyor. Uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve yayın kurulu üyeliklerini sürdüren Seçkin; proje üretim faaliyetlerine devam ediyor. 

Etiketler

Bir cevap yazın