İnşaat Hukukunda İlk Yüksek Lisans ve Doktora Programı Medipol’de

Türkiye'de ilk defa Medipol Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü'nde açılan İnşaat Yönetimi ve Hukuku Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programları bu yıl ikinci yaşına girdi.

İstanbul Medipol Üniversitesi İnşaat Yönetimi ve Hukuku Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programları, inşaat yönetimi ve inşaat hukuku konularını disiplinlerarası bir anlayışla birlikte ele alarak, bu alanda yurtdışında benzerleri mevcut olan ancak ülkemizde bir ilk olacak şekilde hazırlandı. Sektörün uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu programlar uluslararası yetkin üniversite ve kurumlarla işbirliğini amaçlıyor.

Programlar, alanında uzman eğitimciler tarafından disiplinler arası bir anlayışla ele alınarak yürütülecek. Program inşaat hukuku, inşaat anlaşmazlıklarının çözümü, inşaat sözleşmelerinin yönetimi alanlarında uzmanlaşma imkânı sağlamayı, sektörün sözleşme yönetimi ve inşaat hukuku alanlarında yetişmiş profesyonellere olan güncel ihtiyaçlarını karşılamayı ve uluslararası tahkim mahkemelerinde ihtiyaç duyulan uzman bilirkişi ve akademisyenler yetiştirmeyi hedefliyor.

Lisansüstü programlara mimarlık, mühendislik ve hukuk dallarından öğrenciler kabul edilecek. Program mimarlık ve inşaat sektöründen gelen öğrencilere inşaat hukuku alanında uzmanlaşma imkanı sağlamayı, sektörün sözleşme yönetimi ve inşaat hukuku alanlarında yetişmiş profesyonellere olan güncel ihtiyaçlarını karşılamayı, inşaat hukuku alanında araştırmacı uzman bilirkişi ve akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemekte. Program aynı zamanda lisans eğitimini hukuk alanında tamamlamış öğrencileri de kabul edecek ve bu öğrencilerin inşaat terminolojisi, yapım yönetimi kavramları, mimarlık ve mühendislik süreçlerine ilişkin bilgi düzeyini arttıracak, inşaat hukuku alanında uzmanlaşmaları için gerekli olan farklı disiplinlerden bilgileri edinmelerini sağlayacak.

Lisansüstü programların ulusal, uluslararası veya yabancılık unsuru barındıran tasarım, yapım ve taahhüt işlerinde yetkin profesyonelleri yetiştirmekle Türk inşaat sektöründe çok önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor. Zengin program içeriği inşaat hukukunu, borçlar hukukunu, sözleşme hukukunu, uluslararası standart sözleşmeleri, FIDIC standartlarını, uluslararası tahkim uygulamaları ve prosedürlerini, alternatif uyuşmazlık yöntemlerini, Yapı Bilgi Modelleme (BIM) ve bir ihtisaslaşma alanı olarak sağlık tesislerinin proje yönetimi ve sözleşme yönetimini kapsıyor.

İnşaat Yönetimi ve Hukuku Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programlarıyla ilgili detaylı bilgi Medipol Üniversitesi sitesinde yer alıyor.

Programda Ders Veren Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Zeynep Sözen, Prof.Dr. Attila Dikbaş, Prof.Dr. Cevdet Yavuz, Dr.Öğr.Gör. Tahir Akkoyunlu (İstanbul Medipol Üniversitesi), Prof.Dr. Ziya Akıncı (Galatasaray Üniversitesi), Prof.Dr. Ali Yeşilırmak (İbn Haldun Üniversitesi), Prof.Dr. Erdem Büyüksağış (Fribourg Üniversitesi, İsviçre), Dr. Yiğit Beşlioğlu

Program Dersleri
Yapım Yönetimi, İleri Yapım Yönetimi, Sözleşme Yönetimi, İleri Sözleşme Yönetimi, Sözleşme Hukuku ve Hukuk Sistemleri, Mühendislik ve İnşaat Teknolojisine Giriş, Uluslararası Tahkim Uygulaması ve Prosedürü, Sağlık Tesisleri Yapım Sözleşmeleri, İnşaat Tedarik ve İhale Yöntemleri, Değişikliklerin Yönetimi, Uluslararası Standart Sözleşme Formları ve FIDIC, Gecikme ve Verimlilik Kayıpları, BIM ve Sözleşmesel Sorunlar, Fiyatlandırma ve Hak Talepleri, Kusurlar ve Tazminat, İnşaatta Alternatif Uyuşmazlık Yöntemleri, Sürdürülebilir İnşaat Hizmetlerinin Tedariki.

Etiketler

Bir cevap yazın