“İlhan Tekeli ve Şehircilik” Özel Sayısına Makale Çağrısı

2010 yılından bu yana mimarlık, planlama, kent sosyolojisi başta olmak üzere disiplinler arası yayın yapan İdeal Kent dergisinin "İlhan Tekeli ve Şehircilik" özel sayısına makale göndermek için son gün 31 Ocak 2020.

Tarihin, coğrafyanın, mimarinin, planlamanın, kültürün, sosyolojinin, eğitimin ve daha birçok disiplinin iç içeliği ve geçişkenliğindeki zenginlik şehrin dokusunda neyse İlhan Tekeli’nin düşünce dünyasındaki zenginlik de bir o kadar çok boyutlu, derinlikli ve çok katmanlıdır. İlhan Tekeli söz konusu olduğunda teorik bilgiyi yoğurduğu kadar somut olana dokunan bir bilim ve düşünce perspektifi ile karşı karşıyayızdır. İlhan Tekeli içinde yaşadığı şehrin ve onun kırsalla, içinde bulunduğu bölge ile ve de dünya ile kurduğu ilişkilerin değiştiğini, yeni ihtiyaçlar edindiğini görüp, anlamlandıran bu ihtiyaçlara çözüm düşünerek pratiğini ve teorisini sürekli geliştiren, yereli evrensel olarak görebilen bir entelektüeldir.

Demokrasi ve bilgi teorisinin arasında gördüğü planlama tarihi içerisinde hem evrensel bilginin serüvenini etkileyecek nitelikte çalışmalar yapmış hem de toplumsal planda, politika belirleyici nitelikte yönlendirmeler ve danışmanlıklar üstlenmiştir. Türkiye’de her zaman özlem duyulan teorik ve pratik bilginin bir aradalığının somut bir karşılığı olan İlhan Tekeli elli yılı aşkın bir sürede yetiştirdiği binlerce öğrencinin yanı sıra kitaplarıyla da toplumu etkilemeyi başarmış bir düşünce adamıdır.

Disiplinlerarası bir dergi ortaya çıkartmak amacıyla yola çıktığımız günden beri ilham aldığımız ve çalışmalarıyla etkisini her daim hissettiğimiz İlhan Tekeli’nin, ortaya koymuş olduğu perspektifin, çok boyutlu ve çok katmanlı bakış açısının, şehirciliğin geleceği adına analiz edilerek anlaşılması son derece önemlidir. Bu ihtiyaç karmaşık sorunlar yumağı haline gelip obez bir şekilde büyüyen metropoller için gün be gün artarak hissedilmektedir.

İlhan Tekeli ve Şehircilik sayısında Tekeli hocanın kapsamlı ve yereli evrensel gören geniş yaklaşımı ile şehirlerimize yeni bir bakış ile bir daha bakmak amaçlanmaktadır. İlhan Tekeli hocanın şehre bakışı, bu sayının merkez noktasını oluştururken doğrudan Tekeli’nin çalışmaları üzerine araştırmalar gönderilebileceği gibi onun şehre bakışında kullandığı araçları ve yöntemleri kullanarak yazılan, kenti anlamamızı sağlayacak teorik çerçeveyi genişletmek kadar, kentin sorunlarına pratikte çözümler sunan projeleri anlatan makalelere de dosyamız açıktır.

Tekeli’nin şehircilik anlayışının köklerine de temas eden çalışmaların yanı sıra planlama, mimarlık, kent sosyolojisi, tarih, coğrafya, iktisat ve diğer ilgili disiplinlerin şehirle kurduğu ilişki üzerinden analiz ve araştırma çalışmalarınızı da bekliyoruz.

Çalışmalarınızı, 31 Ocak 2020 tarihine kadar internet sitemiz üzerinden makale gönder (http://idealkentdergisi.com/makale-gonder.html) menüsünü takip ederek gönderebilirsiniz. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Etiketler

Bir cevap yazın