İdealKent “İlhan Tekeli ve Şehircilik Özel Sayısı” Yayımlandı

Zafer Çelik ve Emir Osmanoğlu’nun editörlüğünde hazırlanan “İlhan Tekeli ve Şehircilik Özel Sayısı” İdealKent Dergisi tarafından online erişime açıldı.

Tanıtım metni:

2010 yılında yayın hayatına başlayan İdealKent (Kent Araştırmaları Dergisi) yeni yayın döneminin açılışını şehircilik alanı başta olmak üzere Türk düşünce dünyasına çok önemli katkılarda bulunan Prof. Dr. İlhan Tekeli özel dosyası ile yapıyor.

Tarihin, coğrafyanın, mimarinin, planlamanın, kültürün, sosyolojinin, eğitimin ve daha birçok disiplinin içiçeliği ve geçişkenliğindeki zenginlik şehrin dokusunda neyse İlhan Tekeli’nin düşünce dünyasındaki zenginlik de bir o kadar çok boyutlu, derinlikli ve çok katmanlıdır. İlhan Tekeli söz konusu olduğunda teorik bilgiyi yoğurduğu kadar somut olana dokunan bir bilim ve düşünce perspektifi ile karşı karşıyayızdır. İlhan Tekeli, içinde yaşadığı şehrin ve onun kırsalla, içinde bulunduğu bölge ile ve de dünya ile kurduğu ilişkilerin değiştiğini, yeni ihtiyaçlar edindiğini görüp, anlamlandıran, bu ihtiyaçlara çözüm düşünerek pratiğini ve teorisini sürekli geliştiren, yereli evrensel bir perspektif ile görebilen bir entelektüeldir. Tekeli, uluslararası çapta düşünce üretimi yapan, ancak uluslararası alanda görünür olmak için Türkçeden feragat etmeden ısrarla Türkiye’nin sorunları ve düşünce dünyasını besleyen bir düşünce adamıdır. İlhan Tekeli’nin yazıları, Türkiye’de yaşanan olgulara ışık tutmasının yanı sıra herhangi bir başka ülkede de gerçeği anlaşılır kılmak için bir rehber olarak da okunacak niteliktedir. Onun yaptığı çalışmaların neredeyse tamamı İngilizce başta olmak üzere farklı dillere çevrilmeyi fazlasıyla hak etmektedir. İlhan Tekeli, demokrasi ve bilgi teorisinin arasında gördüğü planlama tarihi içerisinde hem evrensel bilginin serüvenini etkileyecek nitelikte çalışmalar yapmış hem de toplumsal planda, politika belirleyici nitelikte yönlendirmeler ve danışmanlıklar üstlenmiştir.

Türkiye’de her zaman özlem duyulan teorik ve pratik bilginin biraradalığının somut bir karşılığı olarak değerlendirilen Prof. Dr. İlhan Tekeli elli yılı aşkın bir sürede yetiştirdiği binlerce öğrencinin yanı sıra kitaplarıyla da toplumu etkilemeyi başarmış bir düşünce adamıdır. Şehircilik sahasını derinden etkilemiş olan İlhan Tekeli için kapsamlı bir dosya hazırlayan İdealKent Dergisi “İlhan Tekeli ve Şehircilik Özel Sayısı”nı açık erişimli bir şekilde www.idealkentdergisi.com adresinden kamuoyunun yararına sunmaktadır. Bir yıldan fazla süren hazırlık çalışmalarının ardından zengin bir içerikle yayımlanan sayıda, Tanyel Özelçi’nin yazdığı bibliyografya ile Tekeli’nin 2004 sonrasında yaptığı çalışmalara geniş bir şekilde yer veriliyor. Emir Osmanoğlu ve Hakan Olgun tarafından İlhan Tekeli ile yapılan mülakatta hem günümüz şehircilik anlayışlarının genel bir değerlendirmesi sunuluyor hem de hocanın kendi hayatından, akademik ilgilerinden, önemli kesitler aktarılıyor. Hocayı çok yakından tanıyan Metin Şenbil, Murat Güvenç, Doğan Tekeli, Yiğit Gülöksüz, Mehmet Ural ve Atila Candır gibi altı önemli isimle yapılan söyleşilerde bilim adamı olarak Tekeli’nin dostlarının gözünden, bir insan olarak nasıl göründüğü ortaya koyuluyor.

Şükrü Karatepe, Uğur Tanyeli, Gökmen Argun, Metin Şenbil, Emine Yetişkul-Şenbil, Ozan Hovardaoğlu’nun yorum yazılarının ardından Tekeli’nin çalışmaları üzerine akademik makalelerin yer aldığı bölümde hocanın çalışmalarıyla ilgili değerlendirme yazıları yer alıyor. Elli yılı aşkın bir süredir üreten, öğrenci yetiştiren ve topluma yön veren Tekeli’nin çalışmaları üzerine hazırlanmış akademik makaleler bölümünde ise önemli isimlerin çalışmaları yer alıyor. Nihal Ekin Erkan, Çiğdem Aksu Çam, Zeynep Arslan Taç, Emrah Söylemez, Neslihan Kulözü Uzunboy, Gürel Çetin, O. Cenk Demiroğlu, Hülya Eşki Uğuz, Fırat Harun Yılmaz, Senem Doyduk, Züleyha Sara Belge, Metin Şenbil, Emine Yetişkul, Besim Can Zırh, Eray Aktepe, Serdar Ceylan, Mehmet Somuncu, Zafer Çelik, Gülşah Akyaç tarafından hazırlanan makaleler İlhan Tekeli üzerinde doyurucu bir okuma imkanı sunuyor. Zafer Çelik ve Emir Osmanoğlu’nun editörlüğünde hazırlanan “İlhan Tekeli ve Şehircilik Özel Sayısı” kapsamlı bir dosya ile literatüre önemli bir katkı olarak raflarda yerini aldı.

Etiketler

Bir cevap yazın