Hastane, Vakıf ve Lise Yeşil Alana Yapılmış

İstanbul Bahçelievler’deki 3 binanın kaçak olduğu ortaya çıktı.

Bahçelievler’de E-5 üzerindeki Hizmet Hastanesi, Böbrek Vakfı ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kamuya yeşil alan olarak terk edilen ve tapusu özel mülkiyette olan parsel üzerinde hukuka aykırı şekilde inşa edildiği ortaya çıktı. Kaçak ve ruhsatsız binalara karşı 18 yıldır devam eden yargılama süreci de tamamen tıkanmış durumda.

Müteahhit Oral Baran’ın başlattığı hukuk mücadelesinin geçmişi 1980’li yıllara dayanıyor. 1984 yılında, Bahçelievler’deki 83 bin metrekarelik yapı adası, 1978 tarihli mevzi imar planına göre işlem görerek küçük parsellere bölündü. Bu parsellerin bir kısmı imara açılırken bir kısmı da verilen imar hakkından doğan değer artışı karşılığı, yol, yeşil alan gibi fonksiyonlarla kamuya bedelsiz terk edildi. İmar kanununa göre, bu işlem sonucu yeşil alana terk edilen yerlerin daha sonra plan değişikliği yapılarak imara açılması mümkün değil.

Bahçelievler Osmaniye Mahallesi’ndeki bu imar düzenlemesi sonucu oluşan parsellerden biri de eğitim fonksiyonu olarak işaretlendi. Mülkiyetinin yarısı Eserkent Kooperatifi’ne yarısı da müteahhit Oral Baran’a verildi. 90’lı yıllarda, birbirlerine komşu olan tapulu eğitim parseli ile yeşil alan parsellerinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hizmet Hastanesi ve Böbrek Vakfı binası inşaatı başladı. İnşaat devam ederken kooperatif ve Oral Baran adına kayıtlı kalan ve eğitim tesisi olarak gözüken parsel için İl Özel İdaresi tapu iptal ve tescil davası açtı. Temyiz aşamasında, Yargıtay istemi reddetti ve tapunun İl Özel İdaresi’ne geçemeyeceğine hükmetti. Böylece binaların tapulu arsaya, işgalle yapıldığı hukuken kesinleşti.

Yıkım Davası

Tapu hakları kesinleştikten sonra, 2000 yılına gelindiğinde Oral Baran ve Eserkent Kooperatifi, eğitim parselindeki Böbrek Vakfı binası, lise ve hastanenin yıkımı ve işgale karşılık tazminat ödenmesi istemi ile mahkemeye başvurdu. 10 yıl süren yargılama sonucu, binalar hakkında mahkemece yıkım kararı verildi. Fakat dosya temyiz aşamasında Yargıtay’a gönderildiğinde, yıkım kararından sonra eğitim parseli ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı kamulaştırma işlemi başlattı. En son, Yargıtay, kamulaştırma işleminin tamamlanmasının beklenmesine karar verdi.

Eğitim parselindeki kamulaştırma gerçekleşse bile yeşil alanlara taşan binalar için ayrı bir yıkım davası devam ediyor. Bu davada, bilirkişi yeşil alan parseli üzerindeki binaların yıkılması yönünde görüş bildirdi.

Eğitim fonksiyonundaki bir parselin özel hastane tarafından kullanılması nedeniyle Oral Baran, amacı dışında yapıldığı gerekçesiyle kamulaştırmanın iptali için ayrı bir dava da açtı.

Tapu iptal, yıkım, kamulaştırmasız el atma, kamulaştırma iptal istemi, tazminat olmak üzere 5 ayrı dava 18 yıldır sürüyor. Arap saçına dönen hukuki süreci şimdi Oral Baran’ın oğulları takip ediyor.

Etiketler

Bir cevap yazın