Geleneksel Adana Mahalleler, Sokaklar, Binalar

F. Duygu Saban'ın yazdığı "Geleneksel Adana Mahalleler, Sokaklar, Binalar", Akademisyen Kitabevi'nden çıktı.

Kitabın tanıtım metni:

Kent tarihine ilgim yüksek lisans tezimi hazırladığım dönemde başladı ve kaynaklara, belgelere, hikayelere ulaştıkça merakım ve heyecanım giderek arttı. Konu memleketim Adana olunca heyecanımı anlayan, hisseden sayısız hemşehrim olduğunu biliyorum. Adana’nın eski mahalleleri, bugün var olmayan mekanları, sokak isimleri, binaları dilden dile dolaşmaya devam ediyor, bugün mevcut olmasa da halen bazı bölgeleri orada bir zamanlar var olan mekan isimleriyle tanımlamaya devam ediyoruz. Bu bize has bir durum mudur yoksa insanoğlunun kentsel hafızasının dışa vurumu mudur ve herkes için geçerli midir açıkçası bilmiyorum. Ama ‘Sepici’ , ‘Melekgirmez’, ‘Salcılar’, ‘Kale Kapısı’ dendiğinde Adanalıların aklına kentin bir bölgesi gelir ve bugün herhangi bir haritada, kentle ilgili güncel herhangi bir çalışmada bulamayacağınız bu isimler, geleneksel Adana’dan bize mirastır.

Bu kitabı yazarken geleneksel Adana’yı çizim, harita ve fotoğraflarla öncelikle Adanalılara hatırlatmayı ve gelecek nesiller için kent belleğini oluşturan elemanları tanıtarak, mekanlar ile isimleri ilişkilendirmelerini sağlamayı hedefledim. Adanalıların geleneksel kenti yeniden keşfetmelerini sağlamak amacıyla ulaşabildiğim eski haritaları kullandım, daha iyi okunabilmeleri için bazılarını yeniden çizdim, arşivlerdeki belge ve fotoğraflarla mekanlar ve isimleri ilişkilendirmeye çalıştım. Bugüne kadar Adana tarihine ve kültür varlıklarına dair çok kıymetli çalışmalar yapıldı. Bu kitapta ise bugüne ulaşmamış ya da üzerinde fazla durulmamış, ancak Adana’nın kent kimliğinde önemli olduğu düşündüğüm mekanları ve binaları ele aldım.

Kent morfolojisi yöntemleri kullanılarak hazırlanan kitabın bilimsel yöntemler ve veriler ışığında, ama her okuyanın anlayacağı bir dilde yazılmasına gayret ettim. Farkına varacağınız gibi bir mahallede ele alınabilecek başka mekanlar ve binalar olmasına rağmen, sizin de keşfetmeniz için ipuçları vererek bir kısmına odaklandım.

Etiketler

Bir cevap yazın