GAD Academy’nin Yeni Dönem Başvuruları Açıldı

GAD Vakfı tarafından İstanbul’daki Global Architectural Development ofisinde düzenlenen, yeni mezun mimar ve tasarımcılara yönelik altı aylık bir eğitim programı olan GAD Academy’nin ikinci dönem başvuruları başladı.

Global Architectural Development pratiğinin İstanbul’daki ofisinde “Live Project” eğitim formatıyla sürdürülen sertifika programı, her tasarım alanına uygulanabilecek çok disiplinli bir bakış açısı ve teknik oluşturarak katılımcılarının ufuklarını genişletmeye, onları güncel kalmaya, gelişmeye, ilerlemeye ve değişime yönlendirmeye çabalıyor.

Yeni mezun mimarlara dijital araçları kullanarak, doğru görseller ve doğru tasarım süreci ile kendi tercih ettikleri geometriyi ve özgün yaklaşımlarını elde etmeyi öğretmeyi amaçlayan Live Project programı, mimarlık eğitiminin temelini oluşturan usta-çırak ilişkisine dayanıyor. Klasik eğitim kalıplarına bağlı kalmadan öğrencilerin çağın gereksinimlere göre kendilerini geliştirmesini hedefleyen sertifika programında, her türlü tasarım dalına adapte edilebilecek teknikler öğrenen akademi katılımcılarının bu değişim ve gelişim süreci sonucunda birer yeni nesil tasarımcı haline gelmeleri hedefleniyor.

Gökhan Karakuş, Kemal Arda Alkin ve Ozan Ertuğ’un eğitmen olarak yer aldığı, ayrıca yurt dışından bir çok seçkin mimarlık üniversitesinden akademisyenlerin de online derslerle katkıda bulunacağı sertifika programı, altı aylık eğitim çalışması kapsamında öğrencilerin “Computational Design”, “Generative Design”, “Parametric Design” kavramlarını teoride ve pratikte sindirmelerini, yazılım programlarını kullanarak kapsamlı bir şekilde öğrenmelerini sağlıyor. GAD Academy Sertifika Programı’nda “Rhino Grasshopper”, “Maya”, “Blender” veya “Machine Learning” algoritmaları gibi konuları incelediklerini aktaran eğitmen Kemal Arda Alkin, GAD Academy’de mimarlığın bu bilgiler aracılığıyla nasıl yorumlanabileceğini araştırdıklarını dile getiriyor.

Tüm bunların yanı sıra sertifika programına katılan öğrenciler bir mimarlık ofisinde olması gereken tüm süreci görme ve ortamı anlama imkanı da buluyorlar. Okulda hiç deneyimlemedikleri müşteri ve işveren ilişkileri, proje zamanlaması ve koordinasyonu gibi tecrübelere sahip olma fırsatı elde ediyorlar.

GAD Academy eğitmenlerinden Ozan Ertuğ, üniversitede belirli bir eğitim alarak programa katılmış öğrencilerin, bu programda dışarıdaki yırtıcı dünyayla yüz yüze geldiklerini ve bu dünyada nasıl konumlanacaklarını öğrendiklerini dile getiriyor. Öğrencilerin kariyer yollarını nasıl şekillendireceğine dair kararsız kaldıkları noktada GAD Academy’nin en temel ve en gerekli eğitimi veren program olduğunu sözlerine ekliyor.

Bu bakış açısıyla öğrencilere dijital tasarımda tüm sistem hakkında genel bir görüş vermeye çalışan GAD Academy’de öğrenciler kendi tasarım inovasyonlarını yöneterek ve kendilerini birçok akademik disiplini ilgilendiren bir dünyaya ve bilişimsel tasarıma adayarak, kendi tasarım markalarını kurabilecek birer aday, uluslararası tanınırlığı ile bilinen bir topluluğun parçası haline geliyorlar.

Tasarımın sınırlarının olmadığını ve çok yönlü bir bakış açısı gerektirdiğini öğretmeyi amaçlayan GAD Academy Sertifika Programı’nda öğretilen teknikler öğrencilerin portfolyolarını geliştirmeleri için de büyük bir fırsat haline geliyor. Uluslararası ölçekte tanınan ve onaylanan bu eğitimi tamamlayan öğrenciler, global mimarlık ofislerinde çalışma veya tasarım alanında önemli okullarda yüksek lisans yapma şanslarını artırıyor ve en önemlisi profesyonel hayatları boyunca kullanacakları ayrıcalıklı bir tasarım becerisine sahip oluyorlar.

GAD Academy Sertifika Programı’nı “Kendimize rakip yetiştirdiğimiz bir program” diye anan Gökhan Avcıoğlu, mesleğe aynı dili konuşabildikleri kalifiye ve donanımlı mimarlar kazandırmaktan memnun olduklarını dile getiriyor.

Mimarlık eğitimini hayat boyu devam eden bir süreç olarak tanımlayan Gökhan Karakuş ise GAD Academy’de gerek kültürel gerek yöntemsel yaklaşımlarla eğitim verildiğini ve yeni gelişen mimarlık mesleğinin altyapısını öğrencilere kazandırdıklarını aktarıyor ve uzun vadede kendine yatırım yapmak isteyen mimarların katılması gereken bir program olduğunu sözlerine ekliyor.

İkinci dönem sertifika programına katılmak isteyen genç mimar ve tasarımcıların diplomaları, özgeçmişleri, niyet mektupları ve portfolyolarını academy@gadfoundation.com adresine iletmeleri bekleniyor.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

Bir yanıt yazın