Covid-19 ve Şehirler

Doç. Dr. Burcu Çıngı Özüduru'nun hazırladığı "Covid-19 ve Şehirler" başlıklı analiz yaşadığımız pandemi sürecinin şehirleri ve şehir yaşamını nasıl etkilediği üzerine öz bir değerlendirme sunuyor.

Covid-19 ile birlikte şehrin mekânsal ve sosyolojik yapısında ne gibi değişikler olacak? Kentsel yaşam ve halk sağlığına nasıl yaklaşacağız? Yeni kamusallık biçimleri nasıl şekillenecek? Kent merkezleri ve yerel ekonomi bu pandemiden nasıl etkilenecek? Kentler ve iklim değişikliği ile ilgili tartışmalar nereye evrilecek? Kentlerdeki sosyal sermaye yeniden nasıl şekillenecek? Soruları önem kazanıyor.

Analizin tamamına buradan erişilebilir.

Etiketler

Bir cevap yazın