Boğaziçi Üniversitesi Arşivleri Online Erişime Açıldı

Arşivde, 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın sonuna dek İstanbul'daki bilim, kültür ve eğitim etkinliklerine dair pek çok mektuplaşma, fotoğraf, resmi yazışma, ders notu, eskiz, mimari çizim ve harita, günlükler ve kişisel objeler yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi tarafından hayata geçirilen ve “Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı”nca desteklenen “Kişisel Arşivlerle İstanbul’da Bilim, Kültür ve Eğitim Tarihi” projesi kapsamında kataloglama ve dijitizasyonu tamamlanan bazı koleksiyonlar dijital ortamda kullanıma açıldı. Proje kapsamında, İstanbul’da gerçekleşen bilim, kültür ve eğitim çalışmalarına dair bilgi sunan belgeler tasnif edilerek ve kataloglanarak araştırmacılara sunuluyor.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından edinilmiş veya Boğaziçi Üniversitesi’ne bağışlanmış arşiv ve koleksiyonların tasniflenmesi ve kataloglanmasıyla ortaya çıkan; “Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı” tarafından desteklenen “Kişisel Arşivlerle İstanbul’da Bilim, Kültür ve Eğitim Tarihi” projesi kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi tarafından kataloglama ve dijitizasyon çalışmaları tamamlanan koleksiyonlar dijital ortamda araştırmacıların açık erişimine sunuldu.

Proje kapsamında Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki yedi arşiv ve koleksiyonda bulunan ve İstanbul kentinde gerçekleşen bilim, kültür ve eğitim çalışmaları üzerine bilgi sunan belgelerin tasnif edilmesi, kataloglanması ve dijital ortamda araştırmacıların erişimine açılması planlanıyor. İstanbul kent belleğinin ve İstanbullu kimliğinin oluşumuna katkı sunacak evrakları görünür kılmayı hedefleyen proje kapsamında, araştırmacılara açılan belgeler aracılığıyla İstanbul’un akademik bir çekim merkezi olmasını sağlamanın yanı sıra, yerel ve uluslararası işbirliğinin gelişmesi amacı da güdülüyor. Arşiv ve koleksiyon malzemelerinin evrensel standartlara uygun bir biçimde saklanması hedeflenen dijital arşivde; “Scott Ailesi Koleksiyonu”, “Aziz Ogan Koleksiyonu”, “Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu”, “Traugott Fuchs Kültür ve Tarih Mirasi Arşivi”, “Aptullah Kuran Arşivi”, “Feza Gürsey Koleksiyonu” ve “Robert Kolej, Amerikan Kız Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi Arşivi”nden oluşmak üzere toplam 7 koleksiyon ve arşiv yer alacak.

Arşiv ve Doküman Merkezi Dijital Arşivi’nde şimdiye dek “Aziz Ogan Koleksiyonu”, “Ismail Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu” ve “Robert Kolej, Amerikan Kız Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi Arşivi”nden oluşan 3 koleksiyon ve arşivden belge ve evraklar erişime açıldı.

19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın sonuna dek İstanbul’daki bilim, kültür ve eğitim etkinliklerine dair pek çok mektuplaşma, fotoğraf, resmi yazışma, ders notu, eskiz, mimari çizim ve harita, günlükler ve kişisel objeler içeren dijital arşiv; tarih, arkeoloji, mimarlık ve mimarlık tarihi, sanat ve sanat tarihi, temel bilimler, müzecilik gibi birçok alanda veri içeriyor.

Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi Dijital Arşivi’ne buraya tıklayarak ulaşabiliyor.

Dijital Arşivin kullanım koşulları için: http://bogaziciarsivleri.boun.edu.tr/nedir.php#menu5

Etiketler

Bir cevap yazın