Bisiklet Yolları Yönetmeliği Yayınlandı

Bisiklet Yolları Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik ile plansız alanlar için yeni yapılacak imar planlarında ayrılmış bisiklet yollarına ve bisiklet park istasyonlarına yer verilmesi zorunlu oldu.

Bisiklet Yolları Yönetmeliği’nin amacı, bisikletin ulaşım, gezinti ve spor gibi amaçlarla kullanılabilmesini sağlamak üzere bisiklet yollarının ve bisiklet park istasyonlarının planlanması, projelendirilmesi ve yapımına ilişkin usul ve esasları belirlemek.

Yönetmelik ayrıca yapılacak farklı türlerdeki bisiklet yollarının; birbirleriyle, taşıt yollarıyla, yaya kaldırımlarıyla ve ulaşım sistemleri ile bütünleşme ilkelerini kapsıyor.

Yönetmeliğin tamamını https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191212-1.htm adresinde bulabilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın