Baltanın Sapı

İstanbul’a yapılması planlanan 3. Havaalanı, tuhaf gelişmelerle ihale edilmeye çalışılıyor.

Cumartesi günü gazetemizde yayınlanan haberde, yürürlükteki mevzuata aykırı olarak, ÇED süreci beklenilmeden ihale yapılmak istendiği vurgulanıyordu. ÇED raporu için askı ve itiraz süresi sona ermeden havaalanı ihalesinin yapılması, iktidarın kapkaç zihniyetinin açık bir göstergesidir. Bu ihale bu şekli ile yapılırsa, ihale makamındaki bürokratlar büyük bir sorumluluk altına girecektir.

ÇED raporu deyip duruyoruz ya; isterseniz biraz da bu raporların nasıl yazıldığına ve nasıl onaylandığına bakalım..

ÇED raporları, mühendisler ve diğer teknik elemanlar tarafından hazırlanıyor. Bakanlığın belirlediği bir rapor formatı var, genelde hepsi birbirine benziyor. Bu benzerlik, çoğu zaman kopyala/yapıştır yöntemiyle hazırlanmış raporlarla, belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Alışılmaması gereken bu duruma artık alıştık, Bakanlık da alıştı; onun için okunmadan hepsi onaylanıyor..

3.Havaalanı için hazırlanmış olan ÇED raporunu okuyunca ortaya başka bir durum çıkıyor..

Bu proje için iki tane ÇED raporu hazırlanmış..İlk raporda yazılanların ne kadar doğru olduğu tartışılır ama ikinci rapor tam bir ” rötuş ” raporudur..

İlk rapor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın web sitesinde 26 Mart 2013 tarihinde yayınlanmış. İkinci ve nihai rapor ise aynı sitede 22 Nisan 2013 günü yayınlandı. İki raporu karşılaştırınca, ilkine makyaj yapıldığını görüyoruz. İlk raporda proje sahası içinde 70 adet göl, gölet ve gölcük suları bulunduğu yazarken; bunların adı ikinci raporda değişmiş, “Büyüklü küçüklü geçici su birikintileri” olmuş.. İl raporda proje alanında bulunduğu belirtilen 660 hektarlık göl alanı; ikinci raporda tamamen uçmuş gitmiş..İlk raporda kesilmesi zaruri olan ağaç sayısı 657.950 adet olarak belirtilmişken, ikincide kesilecek ağaç sayısı yazılmamış ama ” deplase edilecek ağaçlar” diye kibar bir tabir kullanılmış; üzmeden, acıtmadan..

Kurcaladıkça daha neler çıkacak göreceğiz ama, meslektaşlarıma birkaç lafım olacak..

Sizler, halkın alınteri ile okuyup meslek sahibi olan kişilersiniz..Binlerce halk çocuğu içinden, birçok elemeleri geçip süzülerek geldiniz ve diploma sahibi oldunuz..

Ülkenin doğal kaynaklarını derinden etkileyen bu tür yatırımlara ait ÇED raporları, proje ve etüd çalışmaları, “Diploma projesi” denilen uyduruk yöntemlerle hazırlanmamalıdır. Gerek resmi merciler, gerekse çalıştığınız firmaların sahipleri, sizlerden gerçeğe ve mühendislik etiğine aykırı taleplerde bulunabilirler. Bu talepleri göğüsleyip yağmaya ve talana direnebiliyorsanız, gelecek nesillere bırakabileceğiniz onurlu izleriniz olacaktır. Gerçekleri saptırıp günü kurtarmayla varılacak hiçbir nokta yoktur, bunu unutmayınız. Bir rapora makyaj yaptınız diye patronunuz sizi firmasına ortak etmez, onun gözünde sadece bir oyuncak olarak kalırsınız..

Hoş görülecek, affedilecek hiçbir tarafınız yok. Bu durumda ne yapayım, ne yazayım bilemiyorum ama baltanın sapının ağaçtan olduğu hiç aklımdan çıkmıyor..

Etiketler

Bir cevap yazın