Antikçağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi İnternet Üzerinden Erişime Açıldı

TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve İBB Kültür AŞ iş birliği ile 2015 yılında Türkçe olarak yayımlanan Antikçağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, Türkçe ve İngilizce versiyonlarıyla istanbultarihi.ist internet sitesinde erişime açıldı.

Topografya, mimari, dinî ve sosyal hayat, yönetim, iktisat gibi farklı alanlardan 270 bilim insanı tarafından kaleme alınan 363 makaleden oluşan çalışmanın Türkçe versiyonu, 2015 yılı içerisinde basıldı. Harita, minyatür, gravür, resim, arşiv belgesi olarak 4000 civarında görsel malzemenin yer aldığı on ciltlik çalışmanın İngilizce versiyonu ise 2019 yılında tamamlandı.

Büyük İstanbul Tarihi’nin alanındaki çalışmalara bilgi, yöntem ve içerik olarak kaynaklık etmesi yanında Türkiye’de ve yurt dışında verilen İstanbul derslerinde kullanılabilecek bir metin/kaynak olacağı da düşünülüp akıcı, kuşatıcı ve güçlü bir üsluba sahip olmasına dikkat edildi. Şehrin bütün tarihi dönemlerini kapsayan çalışma, alanındaki en kapsamlı eser olma özelliğine sahip. On ciltlik bu eserin yazımında, her bir tema altındaki konular ayrı ayrı makaleler halinde yazıldı. Ana makalelerde yeterince üzerinde durulamayan konuların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak ayrıntılar ise çerçeve ve derkenar yazılarıyla derinlikli olarak incelendi. Eser ayrıca İstanbul tarihi açısından önemli ve alanlarında ilk olan iki çalışmayı daha okurlara sunuyor: İstanbul kronolojisi ve İstanbul bibliyografyası.

Büyük İstanbul Tarihi’nin basılmış Türkçe ve halihazırda basılmamış İngilizce versiyonlarından daha fazla kişinin yararlanabilmesi için, çalışmaya özel olarak hazırlanan istanbultarihi.ist internet sitesi test yayına başladı. Bu süreçte metinler gözden geçirildi, güncel bilgiler eklendi ve eserin içerdiği binlerce orijinal görsel malzeme yüksek çözünürlüklü olarak internet sitesine aktarıldı.

Büyük İstanbul Tarihi’nin Bölümleri

 1. İstanbul’un Emperyal Dönüşümleri
 2. Dünya Ölçeğinde İstanbul
 3. Topografya ve Yerleşme
 4. Siyaset ve Yönetim
 5. Demografi
 6. Toplum
 7. Din
 8. İktisat
 9. Ulaşım ve Haberleşme
 10. Edebiyat-Sanat ve Kültür
 11. Mimari
 12. Eğitim-Bilim ve Teknoloji
 13. Hafızalardaki İstanbul
Etiketler

Bir cevap yazın