Akademik Omurga Üzerinde Konumlanan Kampüs: Özyeğin Üniversitesi Kampüsü

27. ARKİV Buluşması, 22 Mart 2013 tarihinde Kalebodur sponsorluğunda, Arkiv Seçkileri 2012'de iki binası yer alan Özyeğin Üniversitesi'nde gerçekleşti.

B-Design’dan Barış Başat, Emre Gürsoy ve Gülnar Ocakdan’ın sunum yaptığı buluşmaya Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Orhan Hacıhasanoğlu, Plan A Mimarlık’tan Elif Özdemir, Bahadır Kul Mimarlık’tan Nurgül Yardım, Arkistan’dan Orhan Esen, XXI Mimarlık Tasarım Mekan Dergisi’nden Tuğba Demirci, Kalebodur’dan Ayşe Çamcı, Arkitera Mimarlık Merkezi’nden Emine Merdim Yılmaz, Derya Yazman, Selin Biçer ve Aslı Uzunkaya katıldı. Ayrıca Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 40 öğrenci de buluşmada yer alanlar arasındaydı.

Buluşma Barış Başat’ın projeyle ilgili bilgilendirmesiyle başladı. Projenin oluşturulma fikri daha önceye dayansa da gerçek anlamda bir kampüs olması 2009 yılında ön plana çıkmış. Projeye RMJM başlamış. Bu esnada B-Design ise yerel firma olarak danışmanlık hizmeti vermiş.

Başat masterplan konusunda da detaylı bilgiler verdi. 2009-2015 yılları arası üniversitenin gelişimi ve sayının artışı düşünülerek proje fazlara ayrılmış. Özyeğin Üniversitesi Vakfı’nın arazisinde masterplan çalışmalarına başlanmış. Bölge, coğrafyasıyla bağlantılı olarak, ulaşım aksında bulunması, 3. Köprü bağlantı hattında olması ve ormanla ilişkisi düşünüldüğünde önemli bir alan olarak ortaya çıkıyor.

1. Faz

Konsept projenin omurgası mühendislik binası ile başlıyor. Buradan doğudaki yurtlar ve ormana, batıdaki vadiye bakış mümkün. Tüm akademik yapıları peyzaj olarak birbirine bağlayan “akademik omurga” adını verdikleri oluşumun tam ortasında öğrenci merkezi ve meydan bulunuyor. Meydanın vadi ve yurtlar ile kampüsü bağlayıcı özelliği mevcut. Tasarımcılar bu alanda gölet ve rekreasyon alanı yaratmak istemelerine rağmen, teknik sebeplerden dolayı hayata geçirilememiş.

 

2. Faz

Bu faz öğrenci merkezi, yemekhane, öğrenci klupleri, forum alanı ve bazı akademik birimlerden oluşuyor.

Spor merkezi ise önce yurt alanında planlanmasına rağmen, yurt ihtiyacı artınca kampüs alanına dahil edilip akademik omurganın sonunda konumlandırılmış.

Öğrenci merkezi ve mühendislik fakültesinin Leed Sertifikası aldığı projede konuyla ilgili asıl amaç, sertifika almaktan ziyade enerji verimli bir bina yapmak.

Tüm akademik birimlerin dil birliği için cephede delikli metal mesh kullanılarak, binalarda farklı modülasyona gidilmiş. Öğrenci merkezinde arazinin renklerini içinde barındıran cephe panelleri kullanılmış.

 

2. Akademik Bina (İşletme Fakültesi)

Akademik Omurganın Kapalı Alanda Sirkülasyon Devamlılığı

Arkiv Seçkileri 2012’de yer alan İşletme Fakültesi’ni anlatan Emre Gürsoy, sunumunda projenin tasarım aşamalarından ve fonksiyonlarından bahsetti. Bina kampüs meydanının kuzey sınırını tanımlıyor. Giriş kısmı büyük bir atrium olarak tasarlanmış. Bunun sebebi, binalar arası kapalı sirkülasyonun başlangıç noktası olması. Öğrenci Merkezi’nin panel renkleri binanın cephesine yansıyarak etkiyi burada da devam ettiriyor. Binanın 2 ana girişi var, bunlar meydan ve otopark kotunda yer alıyor. 

Gürsoy, bu bilgilendirmelerden sonra planlar üzerinden yapıyı anlattı. Zemin kat sokak havasında tasarlanmış. Büyük derslikler ana meydan etrafında konumlanıyor. Manzaraya yönelebilmek için, biraz da yönetimin istekleri doğrultusunda batıya yönelinmiş ve bu yüzden güneş kırıcılar artmış ve yüksek performanslı cam kullanılmış.

Arkiv’deki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Spor Merkezi

ArkiPARC Gayrimenkul Ödülü Alternatif Yatırımlar kategorisinde finalist olan ve Arkiv Seçkileri 2012’de yer alan Spor Merkezi’nin sunumunu ise Gülnar Ocakdan yaptı. Spor Merkezi, merkez omurgadan bağımsız olarak sonunda yer alıyor. Yönlenme tüm fakülte binalarında ormana doğruyken, spor merkezinde kot farkı nedeniyle kampüse doğru olmuş.

Yapı, programı sebebiyle diğer yapılar gibi çok parçalı olamamış. Bu sebeple kendi içinde teraslanarak ve araziyle uyumlu hale getirilerek tekil olunca ağırlaşan kütle hafifletilmeye çalışılmış. 

Ocakdan sonrasında planlar üzerinden yapının fonksiyonel durumunu anlattı. Bodrum kat, zemin kata bir podyum oluşturuyor. Birinci kattaki konsol ise kampüse tıpkı bir pencere gibi açılma düşüncesiyle yapılmış. Tüm spor birimlerini birbiriyle içiçe, ilişkili olarak konumlandırmak ana amaç olmuş. Ayrıca yapı toprağa dayanmasından ziyade, onu çepeçevre saran bir peyzaj tasarımına sahip.

Sırasıyla Barış Başat, Emre Gürsoy ve Gülnar Ocakdan’ın sunumlarının ardından soru-cevap kısmına geçildi.

Sunumda bahsedilen, yapılması planlanan göletin neden yapılamadığı sorusuna; Barış Başat “Dere var fakat 60 yıllık ortalamaya göre yılın sadece 2 günü akıyor. Aslında kuru bir dere. Derenin debisi düşük olduğu için gölet fikri gerçekleştirilemedi ama ıslahı yapıldı.” cevabını verirken, Emre Gürsoy “Mevcut dereyi kullanamayacağımızı anlayıp, fikir yapay bir gölet yapmaya doğru gidince vazgeçtik.” şeklinde cevap verdi.

RMJM ile görev paylaşımının nasıl olduğu sorusuna Barış Başat ” Masterplan projesi ile konsept projeler RMJM ile yapıldı. Proje sorumlusu Roger Klein’ın Rmjm’den ayrılması sebebiyle projeyi Roger Klein ile sürdürmeye devam etmekteyiz. Biz bu işin yerel bölümüydük. Bununla beraber kampüs binaları içinde Spor merkezi konsepti de dahil olmak üzere bize ait bir projedir. ” derken, Emre Gürsoy ise “B-Design’ın işi için design koordinasyon diyebiliriz. Biz RMJM’nin konseptini alıp projelendirmedik, aslında konsept aşamasının da hep içindeydik.” dedi. Sözü tekrar alan Barış Başat ise “Danışmanlık hizmeti, uygulama ve iç mekan projeleri bize ait. 1/500 ölçeğe kadar RMJM ve Roger Klein’a ait diyebiliriz.” dedi.
Leed sertifikası ile ilgili soruya Barış Başat ” Genelde Leed’i promosyon amaçlı kullanıyorlar. Bizim amacımız ise enerji verimli bir bina yapmaktı. Proje yönetimi ve tüm akademisyenler bu konuda çok hassastı.” cevabını verirken, Emre Gürsoy ise “Amacımız sadece etiket almak değildi” şeklinde cevaplandırdı.

Buluşmaya katılan Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Orhan Hacıhasanoğlu ise tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Sunumların ardından tüm kampüs, mimarlar eşliğinde gezildi.

Arkiv’deki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

ARKİV Buluşmaları Hakkında

Kapalı oturumlar halinde belli periyodlarda düzenlenen buluşmalarda her oturumda farklı bir proje geziliyor ve tartışılıyor. Buluşmaların kaydedildiği videolar, ARKİV‘de ilgili projelerin başlıkları altında yayınlanıyor.

Etiketler

Bir cevap yazın