Aidiyet Atlası Projesi

Açık kaynak kent haritaları üreten platform Binbirgüzergah'ın, Aidiyet Atlası adını verdikleri proje, aidiyet ve yer arasındaki ilişkiyi sorgulamak üzere projelendirildi ve ankete açıldı.

“İletişim yüzyılı tanımı sosyal ve fiziksel erişim olanaklarının hızlı bir biçimde arttığı bir döneme işaret eder. Fakat buna karşın, yapılan pek çok çalışma, iletişim olanaklarının artmasının, iletişimin içeriğinde benzer bir dönüşüme işaret etmediğini de ortaya koyar. Benzer biçimde iletişim olanaklarının artıyor oluşu, coğrafya ya da sınır kavramlarında da dönüşümlere sebep olur. Artık coğrafyanın dönüşerek açılmasıyla, farklılaşan bir aidiyet kavramından da söz etmek mümkündür. Aidiyet atlası, bu dönüşen sınır kavramı üzerinden aidiyet hissini sorgular. Bu bağlamda da bir yerde doğmanın ve vatandaşlığa sahip olmanın ya da bir yerde yaşamanın aidiyet hissi ile ilişkisini anlamak ve aidiyet hissinin izlerini sürmek üzerine kuruludur. Hiçbir kişisel bilginizi talep etmeden vatandaşı olduğunuz ülke(ler) ve kendinizi ait hissetiğiniz ülke(ler)in bir etnografisini yapmayı amaçlar.”

Aidiyet atlası, bir haritalama girişimi olan binbirgüzergah’ın projelerinden biridir ve websitesi üzerinden erişime açılacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın