Adana Büyükşehir Belediyesi Derman Köyde Projesi

Adana Büyükşehir Belediyesi Derman Ekibinin gerçekleştirmekte olduğu saha çalışmaları kapsamında yerel halkın kamu kaynaklarına erişimini arttırmak, talep, şikayet, öneri, ve hizmet koordinasyonunun sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla Derman Köyde fikri geliştirildi. Projenin temel hedefi köyleri kent bütününden ayrıştırarak, kırsal alanlarda oluşturulan hizmet rotası ile kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirilecek çalışmalar bütünü oluşturmak.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet birimlerinin koordinasyonu ile oluşturulacak çalışma grubunun katkılarıyla kırsal alanlarda sağlık, yol bakımı, peyzaj düzenlemeleri, alt yapı çalışmaları, temizlik ve sosyo kültürel konularda; sağlıklılaştırma ve destek çalışmaları yürütülecek. Projenin amacı; planlanan yol haritası kapsamında şehrin tüm köylerine erişerek belediyenin kendi öz kaynakları ile sunmakta olduğu hizmeti görünür kılmak ve kırsalda yaşanan temel hizmetlere erişim sıkıntısına bir çözüm ortaklığı sunmak. Ek olarak; Derman saha ekibinin alan ziyaretleri sırasında yerel halk ile yapacağı birebir görüşmeler aracılığıyla mevcutta tanımlanan problem ve potansiyelleri belirleyerek orta ve uzun vadede iş ve proje planları oluşturarak kırsal kalkınmayı desteklemek.

Derman Köyde projesinin konusunu; Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Derman Ekibi tarafından yapılan saha çalışmalarının analizleri oluşturuyor. Belediyenin temel hizmetlerinin şehrin her noktası için erişilebilir hale getirecek çalışmaların özellikle kırsal alanlarda arttırılması gerekliliği, talep ve şikayetler doğrultusunda küçük ve etkili çalışmaların kendi kaynaklarımızla hizmete dönüştürülmesi ve yerinde tespitlerle planlı ve vatandaş memnuniyeti sağlayacak bir program ihtiyacı tespitleri fikrin gelişmesini sağladı. Derman Köyde fikri bir hizmet ve vatandaş memnuniyeti projesi olup bu proje kapsamında; muhtarlarla iş birliği sağlanarak her gün 1 köye belirlenen kriterler doğrultusunda temel ihtiyaçları kapsayan çeşitli konularda hizmetler götürülecek. Bunlar;

– Köylerde yer alan yeşil alanlarda ağaç budama, çim biçme ve çiçeklendirme çalışmaları,

–  Bozuk yolların tadilatı, iş planları kapsamında asfalt çalışmaları,

–  Cami, okul, ana arter gibi alanlarda temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları,

–  Kanalizasyon, fosseptik çukuru gibi alt çapı konularında sağlıklılaştırma önlemleri,

–  Genel sağlık taraması, yaşlı hasta bakımı, veterinerlik hizmetleri, kuaför, kişisel bakım gibi sağlık konusunda çeşitli destekler,

–  Mezarlık ve okul temizliği, tel örgü, çit, otobüs durakları vs. tadilat işleri,

–  Kültürel faaliyetlere katılımı arttıracak etkinlikler,

–  Spor ve eğitim konusunda materyal destekleri,

–  Ziraat mühendisleri eşliğinde çiftçilere bilinçlendirme çalışmaları,

–  Veterinerlik hizmetleri,

Konularında eylem adımlarından oluşuyor. Ek olarak Derman Ekibi ziyaretler sırasında hizmetler gerçekleştirilirken vatandaşlarla birebir görüşmelerden oluşan saha çalışmalarını sürdürecek. Alan çalışmaları sırasında belediyenin hazırlamış olduğu promosyon paketleri dağıtılacak.

Proje Öncelikleri:

o   Kırsal alanlarda belediye hizmetlerine erişimi sağlamak ve kırsal kalkınmaya destek olmak.

o   Saha çalışmaları ile kırsal alanlardaki sorun, potansiyel, şikayet, talep, öneri ve yerel halkın ihtiyaçlarını anlamak ve tespit etmek.

o   Hizmet kalitemizi arttırabilmek adına köy tipolojilerini oluşturmak.

Proje programı kapsamında Adana il sınırları içerisinde yer alan toplam 500 köyün bir yıl içerisinde gezilmesi planlanıyor. Proje aracılığıyla; yapılan hane halkı anketleri ile ihtiyaç ve proje haritası oluşturmak, yıl sonunda kırsal kalkınmayı destekleyecek büyük ölçekli en az 2 projeyi hayata geçirmek, bir ay içerisinde en az 4 kültürel faaliyet ile köyleri buluşturmak hedefleniyor. Projenin yerelde kamu hizmetlerinin sunulması noktasında farkındalık yaratarak ilçe belediyeleri için de örnek bir uygulamaya dönüşmesi öngörülüyor. Hizmet ağının planlanması, erişilebilirliği ve vatandaş memnuniyetinin arttırılması anlamında önemli katkılar sunması, katılımcı bir yaklaşımla, sorun, şikayet, talepler ve geleceğe yönelik planlama çalışmalarının yapılması, kurum içinde de farklı birimlerin işbirliği ile süreç yönetiminin tasarlanması, birlikte çalışma ve üretme kültürünün gelişmesine destek olması projenin önemli çıktılarını oluşturuyor.

Etiketler

Bir cevap yazın