ABD, Venedik Mimarlık Bienali’nde Vatandaşlık Kavramını Sorgulayacak

16. Venedik Mimarlık Bienali ABD Pavyonu'nun küratörleri ve katılımcıları belirlendi.

İki kurum eş komisyon üyeleri olarak Bienal’de “Dimensions of Citizenship” isimli sergiyi düzenleyecekler. Serginin küratörleri ise Niall Atkinson, Ann Lui, Mimi Zeiger ve Iker Gil.

Serginin katılımcıları ise şu şekilde: 

  1. Amanda Williams & Andres L. Hernandez 
  2. Design Earth
  3. Diller Scofidio + Renfro
  4. Estudio Teddy Cruz + Fonna Forman
  5. Keller Easterling
  6. SCAPE
  7. Studio Gang

Günümüz bağlamında özellikle önemli olan Dimensions of Citizenship, vatandaşlığın anlamını, yasal, politik, ekonomik ve toplumsal bağların kesişiminde, hak ve sorumlulukların bir kümesi olarak sorguluyor. Bugün, göçlerden teknolojinin bireyler ve uluslar üzerindeki etkisine kadar dünyadaki güncel konular, şimdi ve önümüzdeki yıllar içerisinde vatandaşlık kazanımlarının fazlasıyla yüksek olduğu gerçeğini açığa çıkarıyor. Küratörler:

Mimarinin, bugün vatandaş olmanın ne anlama geldiğini anlama, onu şekillendirme ve kurgulamada önemli bir araç olarak hareket etmesi gerekiyor. Amacımız ABD’yi, toplumsal katılım, politik eylem ve kamusal politikanın eski ve yeni formlarının kesişiminde, kritik bir araştırma ve pratik alanı olarak tanıtmak. Küreselleşme, dijital teknoloji ve jeopolitik dönüşümler, geleneksel vatandaşlık kavramlarına meydan okumaya devam ediyor. Bu sergi, bugünün değişen vatandaşlık modellerine cevap veren ve gelecekteki aidiyet yollarına dair vizyonlarını ortaya koyan mimarlar, tasarımcılar, sanatçılar ve düşürlere ait çalışmalar sunacak.

Etiketler

Bir cevap yazın