25 Kasım 1922-2022 Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması İptal Edildi

25 Kasım 1922-2022 Edirne'nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması” Jüri Değerlendirme Toplantısı'nda “2” rumuz kodlu projeye mansiyon, “6” rumuz kodlu projeye de birincilik ödülü verilmesinin oyçokluğu ile kararlaştırılmasının ardından ödüle layık görülen bu iki esere ait “Kimlik Zarfları” açıldığında Yarışma Şartnamesi'ndeki koşullardan bazılarını yerine getirmediklerinin saptanması üzerine 27 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek “Ödül Töreni, Sergi ve Kolokyum” iptal edildi.

Edirne Belediyesi, “25 Kasım 1922-2022 Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması” Jüri Değerlendirme Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklama ile 27 Haziran 2022 tarihindeki Ödül Töreni, Sergi ve Kolokyumun Yarışma Şartnamesi’n-deki koşullardan bazılarının yerine getirilmemesi nedeniyle gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu.
Edirne Belediyesi tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

“Belediyemizce düzenlenen “25 Kasım 1922-2022 Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması” Jüri Değerlendirme Toplantıları 22-23 Haziran 2022 tarihlerinde Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen toplantılarda Asli Jüri Üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda;
Başvuran eser sayılarının az olması ve başvurulardaki eserlerin bazılarının söz konusu anıt ve anma alanının jüri değerlendirme kriterlerine uygun olmamasına karşın, jüri üyelerince; tüm koşullar göz önünde bulundurarak ve bazı eserlerde değişiklikler önerisinde bulunmak koşulu ile “2” rumuz kodlu projeye mansiyon, “6” rumuz kodlu projeye de birincilik ödülü verilmesine oyçokluğu ile karar vermiştir. Ancak ödüle layık görülen bu iki esere ait “Kimlik Zarfları” açıldığında Yarışma Şartnamesi’ndeki koşullardan bazılarını yerine getirmedikleri saptanmıştır. Yarışma Şartnamesi’nin 5. Maddesi “h” bendinde belirtildiği üzere “Kimlik Zarfı içinde yer alması istenen tüm belgeler eksiksiz olmalıdır.” koşulunu yerine getirmediklerinden verilmesi öngörülen ödül ve mansiyonun yasal olarak verilemeyeceğine jüri tarafından oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu nedenle, daha önceden duyurusu yapılan 27 Haziran 2022 tarihindeki “Ödül Töreni, Sergi ve Kolokyum” gerçekleştirilemeyecektir.”

Etiketler

Bir cevap yazın