1919-2019 “Samsun Yüzüncü Yıl Mimarlık Konuşmaları”

Mustafa Kemal Atatürk ve Bandırma Vapuru'nda yer alan heyetin Samsun’a çıkışının 100. yılı münasebetiyle 2019 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi ortaklığıyla düzenlenen “Mimarlık Konuşmaları” başlıklı seminerler dizisi, Hakan Sağlam editörlüğünde kitaplaştırıldı.

Alanın önde gelen isimleri tarafından özellikle mimarlık eğitiminin nasıl olması gerektiğine odaklanıldığı bu çalışmada ele alınan meseleler salt mimarlık penceresinden değil; sosyolojik, politik, tarihsel ve kentsel bir bakış açısından hareketle yorumlanmaya çalışıldı. 1919-2019 “Samsun Yüzüncü Yıl Mimarlık Konuşmaları” ile sınırlarını akademik alanın belirlediği mimarlık eğitiminin, çok daha geniş bir sosyal coğrafyanın ilgisine sunmak ve tartışılmasına imkân sağlamak amaçlanmaktadır.

  • Samsun’da Gece Yarısı | Hakan Sağlam
  • ODTÜ Mimarlık Fakültesinin Önemi: Bir Yapı ve Bir Mimari Program Olarak | Ayşen Savaş
  • Disiplinlerarası Bir İlişki: Sinema ve Mimarlık | Esin Boyacıoğlu
  • Aklın Bir Anlık Durgunluğu [araçsal ve eleştirel aklın mütemadi gerilimine dair notlar] | Güven Arif Sargın
  • Mimarlığı Öğrenmek, Yapmak, Yazmak Üzerine Spekülasyonlar | Nur Çağlar / Adnan Aksu
  • Mimarlık Eğitimi – Gelecekte Bizi Neler Bekliyor | Orhan Uludağ
  • Sosyolojik İnsandan Zoolojik İnsana: Akıllı Kentler | Saim Can Beritan
  • Mimarlık Eğitiminde Özgürlük Arayışları | Zeynep Uludağ
Etiketler

Bir cevap yazın