Yunus Aran Birlikteliği Konferansları: Prof.Dr. Erhan Karaesmen

"Yapıda İşlevsellik, Görsel Doyuruculuk ve Güvenli Davranış" temalı konuşması ile 18 Ekim 2011 Salı günü, 14:30’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleşecek.

Mimar Sinan Üniversitesi 1999 Mimarlık Bölümü mezunu mimar Yunus Aran’ın anısını yaşatmak, mimarlık fakültesi öğrencilerinin birikimlerine katkıda bulunmak için ve mesleki kariyerlerini mimarlık alanıyla kesiştiren farklı disiplinlerden konuşmacıların katılımıyla 2001 yılından bu yana her yıl düzenli olarak Yunus Aran Birlikteliği ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Yunus Aran Konferansları’nın 42. konuğu Prof. Dr. Erhan Karaesmen olacak.

Yunus Aran Birlikteliği ve etkinlikleri hakkında daha fazla bilgiye www.yunusaran.org adresini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

Özgeçmiş – Prof.Dr. Erhan Karaesmen 1959’da İTÜ’den mezuniyetinden bu yana, İnşaat Mühendisliği mesleğini icra etmekte olup, ilk dönemlerinde uzun yıllar İsviçre, Fransa ve ABD’de araştırma ve proje mühendisi olarak çalışmıştır. Paris Sorbonne Üniversitesi Fen Fakültesinde yürüttüğü bilim doktorası, kendisine yabancı ülkelerdeki akademik ortamlarda çalışma olanağı vermiştir. Türkiye’ye dönüşünde ODTÜ ağırlıklı olmak üzere çeşitli eğitim kurumlarında tam ve yarı zamanlı hocalık yapma şansı bulmuştur. ODTÜ’de küçük bazı kesintiler dışında 42 seneyi dolduran bir hocalık kariyeri sürdürmüştür.

Bir dönem kamu yöneticiliği yapmış olup, Yerel Yönetim Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürütmüştür.

Deprem mühendisliği, köprü mühendisliği ve uygulamasındaki ileri yapım teknolojileri, prefabrikasyon, uluslararası inşaat sektörü ilişkileri, yapıda kalite kontrolü, tarihi kültür mirasının korunmasında inşaat mühendisliğinin yeri, metro projelendirme ve yapım teknikleri gibi farklı konularda çalışmaları olmuştur.

Onaltısı kitap boyutunda olmak üzere teknik ve bilimsel alanlarda pek çok yayının müellifidir. Ayrıca sanat ve kültür alanları ile sosyo-politik konuların incelenmesi doğrultusunda sürekli yan faaliyetlerde bulunmuş ve buralarda da değişik yayına imza atmıştır.

Emeklilik sürecinde eğiticiliğini yarı zamanlı olarak ODTÜ’nün yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi’nde de sürdürmektedir.

Yunus Aran Birlikteliği Konferansları:
2000-2001akademik yılında başlayan etkinliklerin ilkinde Mehmet Konuralp “Tasarım Kaliteleri”, ikincisinde ise Prof.Dr. Aydan Balamir “Mimaride Esinlenmeler” adlı konuşmaları yapmışlardır. Yunus Aran Konferanslarının üçüncü konuşmacısı “Kentsel Doku ve Mimarlık” adlı konuşması ile Doç.Dr. Semra Teber olmuştur.

2001-2002 akademik yılında Prof.Dr. Kemal Ahmet Aru-“Bir Öğretim Üyesinin Yaşamının 80 Yılı”; Büyük Sinan Ödüllü mimarlarımızdan Y.Mim. Turgut Cansever-“Gelecek için bir Mimari”; yine Büyük Sinan Ödüllü mimarlarımızdan Dr. Şevki Vanlı “Her Nesil Kendi Çevresini Oluşturmalıdır”; ve V. V. Popov (Rusya)-“St. Petersburg’un 300 yıllık mimari mirası, günümüz planlama eğilimleri ve geleceğe bir bakış” başlıklı konuşmalar ile konuk olmuşlardır.

Yunus Aran Konferansları Eylül 2002’de gerçekleşen Artİstanbul etkinlikleri kapsamında Roland Augustine’in “Günümüzde Sanat Galerilerinin Çağdaş Sanat Dünyasındaki Rolleri” adlı konuşması ve Eylül 2003’te aynı kapsamda Hani Rashid-“Flux Sanal ve Gerçek Arasındaki Mimari”ile devam etmiştir.

2002-2003 Yunus Aran Konferanslarında sırasıyla Prof.Dr. Erdal Inönü-“Bilim ve Kültür”; Y.Müh.Mim. Doğan Tekeli-“Değişim ve Mimarlık”; Prof.Dr. Constantin Spiridonidis (Yunanistan)-“From Function to Fiction”; Y.Müh.Mim. Güngör Kaftancı- “Kültür, Kimlik ve Kent”; Doç.Dr. Özen Eyüce-“İzmir’de Mimarlık”; ve Juha Leiviska (Finlandiya)-“Süreklilik” başlıklı konuşmalarıyla yer almışlardır.

2003-2004 yılı Yunus Aran Konferanslarına, Büyük Sinan Ödüllü Prof. Maruf Önal-“Mimarlıkta Geçen Altmış Yılın Ardından”; Prof. Nezih Eldem-“Yaşamsal Mekan Kurgusu”; Y.Mim. Cengiz Bektaş-“Geleneğe Eklenmek”; ve Prof.Dr. Enis Kortan-“Kaybolan İstanbul’um” başlıklı konuşmalarıyla konuk olmuşlardır.

2004-2005 yılı Yunus Aran Konferansları Prof.Dr. İoanna Kuçuradi tarafından sunulan “Felsefe ve Etik” ile başladı.; Prof.Dr. Alexandra Yerolympos’un (Yunanistan) “Ege Adalarında Geleneksel Mimari ve Yeni Kentsel Gelişimler” ve Prof.Dr. İlhan Tekeli’nin “Kent Planlaması Düşüncesinin Gelişmesi” adlı konuşmalarıyla sürdü.

UIA 2005 Istanbul etkinlikleri kapsamında Zaha Hadid, “Cities: Grandbazaar of Architects” adlı konuşmasını mimar Yunus Aran anısına sunmuştur.

2005-2006 Yunus Aran Konferanslarında Prof.Dr. Hande Suher-“Ülkemizde Kentsel Planlama, Kentsel Yenileme, Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında, ‘Kentsel ve Çevresel Koruma’ Öncelikli Hedef Olmalıdır” ve İlhan Selçuk-“Şeriat, Aydınlanma, Türkiye Cumhuriyeti” başlıklı konuşmalarıyla yer almışlardır. Y.Mim. Ayşe Hasol Erktin, Y.Mim. Emre Arolat ve Mim. Murat Tabanlıoğlu ise “Türk Mimarlığının Geleceği” konulu panelle konuk olmuşlardır.

2006-2007 yılı Yunus Aran Konferanslarının konukları “Halit Refiğ filmlerindeki kentsel ve mimari mekan: “Aşk ve Ölüm Mekanları” başlıklı konuşmasıyla Halit Refiğ, ve “Kültürler Arası Tasarım” adlı konuşmasıyla Defne Koz olmuşlardır.

2007-2008 yılı Yunus Aran Konferanslarında sırasıyla Y.Müh.Mim. Mete Arat-“Spor Kompleksleri ve Aktüel Projeler”; Prof. Doğan Kuban-“Osmanlı Anıtsal Mimarisinin Evrensel Konumu”; Ayşe Birsel-“Bu Fincanı Tasarlayan Biri Olduğunu Biliyor musun, ve Başka Tasarım Hikayeleri” başlıklı konuşmalarıyla konuk olmuşlardır.

2008-2009 yılı Yunus Aran Konferanslarında Prof.Dr. Attilio Petruccioli (İtalya)-“İslam Kent Dokusunda Tipolojik Biçimlenmeler”; Prof.Dr. Füsun Alioğlu-“Mardin Konut Dokusu Üzerine Araştırmalar”; Prof.Dr. Ahmet İnam-“Gönülden Felsefeye Yol Var mı?”; Mim. Tan Oral-“Büyük Kentler İnsanı Özgür Kılar”; ve Semih Poroy-“Kentleşme ile Karikatür Arasındaki Çizgi” başlıklı sunumlarıyla yer almışlardır.

2009-2010 yılı Yunus Aran Konferansları Sarkis’in sunduğu “İşlerimde Mimari Mekan” adlı konuşmasyla başlayıp, Dr. Doğan Hasol’un “Mimarlık Yolunda Elli Yıl” ve Prof. Ataman Demir’in “Güzel Sanatlar Akademisi’nde Yabancı Hocalar” başlıklı konuşmalarıyla sürmüştür.

2010-2011 yılı Yunus Aran Konferansları Y.Müh.Mim. Yaşar Marulyalı ve Y.Müh.Mim. Levent Aksüt’ün sunduğu “55 Yıllık Mesleki Deneyim” adlı konuşmayla açılmış, Prof.Dr. Cevat Erder’in “Uluslararası Koruma İlkelerinin Yan Etkileri, 1964 Venedik Tüzüğü” başlıklı konuşmasıyla devam etmiştir. Bu akademik yılın son konuşmacısı “Sanatsal Cömertlik, Alçakgönüllülük ve İfade: Mimarlıkta Gerçeklik Duygusu ve İdealleştirme” konulu konuşması ile Prof. Juhani Pallasmaa olmuştur.

Yunus Aran Konferansları dizisinde Prof.Dr. Erhan Karaesmen 18 Ekim 2011 saat 14:30da MSGSÜ de 42. konuk konuşmacı olacaktır.

Prof.Dr. Erhan Karaesmen
Mimarlığa özgü yaratıcılık ve esnek çözümcülük, bir yapının güvenli şekilde işlevini sürdürmesi özelliğiyle kuvvetli bir yan yanalık sergiler. Sözü edilen bu özellik çerçevesinde, ayrıca bir yapının çevre ve doğayla olan görsel ve etkisel saygılı uyumunun sağlanması da amaçlanmalıdır.

Mimarlık, sosyo-politik gelişimlerin ve oluşumların etkileriyle en fazla göğüs göğüse gelen uğraşlar arasında yer alır.Gayrimenkuldan rant edinme hırsı ile zevksiz görselliğe yer verme birbirleriyle yarışa girer. İnce zevkli işlevsellik yerine zevksizlik ve görgüsüzlük ön plana çıkabilir. Tüm bu olumsuzluklar içinde bir yapının asli görevlerinden olan güvenli bir şekilde ayakta durması işlevi de ise dikkatlerden çok rahatlıkla kaçar. Zevksiz ve kültürsüz görsellik, tasarımın ve uygulamanın organik bir parçası olarak ele alınmasını zorlaştırabilir, hatta engelleyebilir. Öte yandan, günümüzün mimarlık tasarımında öne çıkan içindeki yaratıcılık unsurları bazen uç fantezilere doğru yönlenebilen çözümlemelere izin verebilmektedir. Taşıyıcı sistem bu fantezilerin tamamen değilse bile gölgesinde kalabilmekte ve yapının sanki omurgası değil bir yan unsuruymuş gibi algılanabilmektedir. Doğa ve önceden var olan kentsel çevreyle uyumun sağlanamamasında da yapı taşıyıcı sistemine gölgede ve pasif bir rol yüklenişi olgusunun da bir payı vardır. Mimarlığın işlevselliği ve güzellik duygusunu tatmin edecek şekilde görselliği sağlayışının ana dayanaklarından birinin taşıyıcı sistemlerin sahip olduğu rasyonellikle bağdaşması kesinlikle sağlanmak durumundadır. Mimarlık ve yapı sanatlarının tarihsel komşuluğu ve birbirini tamamlayıcılığı içindeki tüm başarılı örnekler bu organik yan yanalığın oluşturulması ile elde edilmişlerdir. 2011-2012 Akademik Yılı Yunus Aran Birlikteliği etkinlikleri çerçevesinde_konusmacının yapacağı sunuş, bu konuların tarihsel gelişme çizgisi içerisindeki değerlendirilmesi ile, günümüzdeki ve geleceğe dönük önerileri kapsayacaktır.

Etiketler

Bir yanıt yazın