Yerel Bellek Sertifika Programı

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Yerel Bellek Sertifika Programı farklı disiplinlerden akademisyen ve uzmanların katılımıyla Şubat-Nisan 2022 döneminde, sınırlı kontenjan ile ücretli ve çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Başvuru tarihleri: 27 Aralık 2021-15 Ocak 2022.

Program, yerel bellek çalışmaları kapsamında; toplumsal, kültürel ve mekânsal değerlerin araştırılması, belgelenmesi, korunması, paylaşılması, gelecek kuşaklara aktarımı ve bu yönde toplumda farkındalık oluşturulması, sürdürülebilir kılınması için çalışmalar yürüten katılımcıların bilimsel ve yenilikçi yöntemler üzerine donanım ve becerilerinin arttırılmasını hedeflemektedir.

Başvuru tarihleri: 27 Aralık 2021- 15 Ocak 2022

Başvuru ve ödeme süreçleri
Başvuru sistemi üzerinden alınan ön başvurular, kontenjan dahilinde değerlendirilecektir. Programa ön kabulü gerçekleşen adaylar, başvuru sistemi üzerinden ödemeye yönlendireceklerdir. Ödemeler, online sistem üzerinden, TL olarak yapılabilecektir. Ödeme yapıldığı andan itibaren kayıt alınmış olacaktır. Katılımcının programa katılmaması, yarıda bırakması durumunda ücret iadesi yapılmaz.

Kimler katılabilir
Yerel Yönetim, ilgili kurumlarda ve STK’larda çalışan uzmanlar Kent bellekleri, kent müzeleri, arşivleri ve kütüphanelerinde çalışan uzmanlar Yerel sahada çalışmalar yürüten ya da bu alanlarda çalışmalar yapmak isteyen araştırmacılar Üniversitelerde ilgili konularda lisansüstü çalışmalar yürüten araştırmacılar

Sertifika
Eğitim sertifikası için katılımcıların, programa %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Katılımcılar, oturumda ele alınan konular ile bağlantılı olarak seçecekleri bir konuda araştırma ya da proje önerisi hazırlayacaklardır.

Başvuru için katılımcılardan istenen yetkinlik ve belgeler
En az lisans mezuniyet düzeyi Özgeçmiş Niyet mektubu (Programa katılım nedeninizi, programdan beklentilerinizi ve programın ilerideki çalışmalarınızı nasıl etkileyeceğini belirten bir metin yazınız)

Kayıt >> 

Etiketler

Bir cevap yazın