Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM)