Re_Fleks Örüntüleme Atölyesi

Re_Fleks Örüntüleme atölyesi, 6-8 Mayıs 2013 tarihleri arasında İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleştirilecek.

Atölye yürütücüleri İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri Tuğrul Yazar ve Fulya Akipek’tir.

Materyal dünya, dijital ortamın olanaklarıyla entegre edildiğinde beklenmedik performanslar açığa çıkabilir. Parametrik modelleme teknikleri, tasarımcıya tekil ürünün ötesinde olasılık setlerinin araştırılabileceği bir ortam sağlar. Bu tür olasılık setleriyle çalışmak, tasarım döngüsünde ilişkilerin tanımlanmasını gerektirir ve dinamikler bu ilişkiler çerçevesinde tasarımı sürekli aktif ve değişken kılar. “Enfeksiyon” atölyelerinde, mevcut bir çevrede bulunan katı ve düzenli örüntülere sahip “bedenler”seçilir, bu bedenlerin bağlamla ilişkilerindeki potansiyeller açığa çıkarılmaya çalışılır ve dijital teknolojiler, enfeksiyon konseptinde bu bedenlerin dönüşümünü başlatır. Atölye serisinin ikincisi olan “Re_fleks Örüntüleme” atölyesinde, beden olarak seçilen galeri boşluğu, onu biçimlendiren gridal düzenlerin ötesindeki potansiyelleriyle incelenecek ve re-fleks örüntü bu boşluğun potansiyelini açığa çıkarmak için dönüşümdeki ilk adım olacaktır. Atölye boyunca parametrik modelleme ve sayısal deformasyon teknikleri Grasshopper ile çalışılacak, biçimlendirme kompozit bir materyal üzerinde denenecektir.

Etiketler

Bir cevap yazın