Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Kalkınma: Küresel ve Kuramsaldan Yerel Gerçeklere

VEKAM aylık konferansları kapsamında 16 Ekim'de; Ayşe Ege Yıldırım’ın konuşmacı olarak yer alacağı “Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Kalkınma: Küresel ve Kuramsaldan Yerel Gerçeklere” konferansı 14:00 – 15:30 saatleri arasında çevrimiçi olarak yapılacak.

Etkinliğin tanıtım metni:

İnsan yaşamının ve toplumsal hayatın temelini oluşturan kültürün taşıyıcısı ve kuşaktan kuşağa aktarıcısı olan kültürel miras, 19. yüzyılın endüstri devriminden bu yana korunması gerekli bir değer olarak yasalara ve bilimsel çalışmalara konu olmaktadır. Günümüzde ise kültürel mirasın toplum refahına katkı veren bir sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınma aracı olduğu da anlaşılmıştır. Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yol gösterici ilkeleri ışığında, kültür-toplum-ekonomi-çevre boyutlarını kapsayan bütünsel bir kalkınma sürecini uluslararası, ulusal ve yerel ölçeklerde gerçekleştirebildiğimiz zaman, iklim değişikliği başta olmak üzere günümüz dünyasının krizlerine kalıcı çözümler bulabilmemiz mümkün olacaktır. Bu sunumda, anılan konulardaki güncel tartışmalar, yerel örneklerle birlikte anlatılmaya çalışılacaktır.

Konuşmacı: Ayşe Ege Yıldırım

Konferans çevrimiçi ve kayıtlı olacaktır. Detaylı bilgi VEKAM web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın