idRc 2019 International Disaster and Resilience Congress

International Disaster and Resilience Congress (idRc 2019), bu ana tanım altında yapılmış olan çalışmaların değerlendirilmesi ve dünya ile paylaşılması amacıyla oluşturulmuş akademik bir etkinliktir.

Resilience (Dirençlilik); Afet Risk Azaltma Uluslararası Ofisi (UNISDR) Hyogo Eylem Planı sonuç raporunda, “Tehlikelere maruz kalmış bir sistemin, topluluğun veya toplumun, kendi temel yapılarını ve işlevlerini koruma ve onarma dahil, bir tehlikenin etkileri karşısında zamanında ve etkin bir şekilde direnme, soğurma, uyum geliştirme ve iyileşme becerisi” olarak tanımlamaktadır.

International Disaster and Resilience Congress (idRc 2019), bu ana tanım altında yapılmış olan çalışmaların değerlendirilmesi ve dünya ile paylaşılması amacıyla oluşturulmuş akademik bir etkinliktir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

idRc 2019, “from Risk to Resilience” uluslararası hakemli bir dergi olan Resilience Dergisi’nin ve editör grubunun organizasyonudur.

Dirençlilik konusunda farklı disiplinlerden çalışmaların ortak bir platformda konuşulduğu ve tartışıldığı bir toplantı olmasını amaçlıyoruz. Toplantı sonucunda yeni ortak çalışma grupları oluşturmak ve dirençlilik konusundaki çalışmalara yenilerini ekleyebilmek istiyoruz. Bu amaçla, dirençlilik ana başlığındaki çalışmalarınızı organizasyonumuzda görmek istiyoruz.

Kongrede bildiri özetleriniz ile kayıt yaptırmanız yeterli olacaktır. Tam metin gönderimi isteğe bağlı olacaktır. Gönderilen tam metinler hakem değerlendirmesi sonucunda “Resilience Dergisi”nde makale olarak veya isteğiniz üzere “idRc2019 Tam Metinler” kitabında yayınlanacaktır.

Sunumlar Türkçe veya İngilizce yapılabilir.

Kongrede genç araştırmacıları teşvik amacıyla yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yapacakları sunumlar için kayıt ücreti 100 TL olacaktır (10 Mayıs’a kadar). Ancak bu çalışmalar için tam metinlerin “Resilience Dergisi”nde makale olarak gönderimi zorunlu olacaktır.

Diğer araştırmacıların kayıt ücreti 250 TL.’dir (10 Mayıs’a kadar).

Özet gönderim için: http://kongresistemi.com/idrc2019

Resilience Dergisinde hakem olarak görev yapmak isteyen araştırmacılar Dergipark üyeliklerini tamamladıktan sonra (kayıt için) üyelik mail adresleri ve çalışma konularını [email protected] adresine gönderebilirler.
Etiketler

Bir cevap yazın