Dünden Bugüne Koruma Toplantısı II: 2004’ten Günümüze Ankara Kent Merkezinde Koruma Proje ve Uygulamaları

VEKAM ve KORDER işbirliği ile 11-12 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan "Dünden Bugüne Koruma Toplantısı II: 2004’ten Günümüze Ankara Kent Merkezinde Koruma Proje ve Uygulamaları" toplantısı için bildiri özeti son teslim tarihi 14 Eylül.

Koruma alanında çalışan kişi, kurum ve kuruluşlar arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi, Ankara Kent Merkezi’nde yapılan koruma uygulamaları ve projelerinin belgelenmesi ve bu belgeleme ile gelecekte yapılacak olan uygulama ve projeler için bir altlık oluşturularak alandaki çalışmaların desteklenmesi amacıyla, VEKAM ve KORDER işbirliği ile 11-12 Kasım 2020 tarihlerinde “Dünden Bugüne Koruma Toplantısı II: 2004’ten Günümüze Ankara Kent Merkezinde Koruma Proje ve Uygulamaları” başlıklı bir toplantı düzenlenecek.

TOPLANTI ÇAĞRI METNİ

İlki Ankamer (Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi) ve KORDER işbirliği ile 2011 yılında gerçekleştirilen “Dünden Bugüne Koruma Toplantısı-I: Ankara” toplantısı sonucunda kurumlar arası işbirliğinin önemi vurgulanmış ve koruma alanındaki toplantıların devamlılığının sağlanması kararı alınmıştır. Bu doğrultuda VEKAM ve KORDER işbirliği ile koruma alanında çalışan kişi, kurum ve kuruluşlar arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi, Ankara Kent Merkezi’nde yapılan koruma uygulamaları ve projelerinin belgelenmesi ve bu belgeleme ile gelecekte yapılacak olan uygulama ve projeler için bir altlık oluşturularak alandaki çalışmaların desteklenmesi amacıyla, “Dünden Bugüne Koruma Toplantısı II: 2004’ten Günümüze Ankara Kent Merkezinde Koruma Proje ve Uygulamaları” başlıklı ikinci bir toplantının düzenlenmesine karar verilmiştir.

2004 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile birlikte devam eden yıllardaki yeni kanun ve kanun hükmünde kararnameler1 tüm Türkiye’de, kültürel mirasın önemli bir parçası olduğu yapılı çevrenin değişimini hızlandırmıştır. Bu değişim ile paralel olarak Ankara Kent Merkezi’ndeki koruma proje ve uygulamalarının sayısı artmış, fakat yapılan bu koruma proje ve uygulamalarına yönelik bilgiler, geçen 15 yıldan fazla bir süre içinde şeffaf bir şekilde paylaşılamamış ve yaşanan bu değişim yeterince belgelenememiştir. Düzenlenecek toplantı, yasa değişiklikleriyle yapılan proje ve uygulama örneklerini ele alarak bahsi geçen yıllardan itibaren Ankara Kent Merkezi’nde yapılan koruma uygulamalarını belgelemeyi, bu süreçlerde uygulayıcıların deneyimlerini, karşılaştıkları sınırlılıkları, bu sınırlılıkların iyileştirilebilmesi için getirilebilecek önerileri sunmayı; Ankara Kent Merkezi’nde yapılan çalışmalarla ilgili her türlü bilgiyi derleyerek gerek bilimsel gerek gelecek uygulamalara da katkıda bulunması amacıyla kamuoyu ve bilimsel çevrelerle paylaşarak gündeme getirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, toplantıda sunum yapacak katılımcıların Ankara Kent Merkezi’nde 2004 yılı sonrasında teşhir, tanzim ve çevre düzenleme işleri de dahil olmak üzere koruma projesi ve uygulaması yapmış olması beklenmektedir.

Çağrı metninin tamamı için tıklayın.

Önemli Tarihler:

  • Toplantının İlanı: 10 Ağustos 2020 Pazartesi
  • Özet Gönderilmesi için Son Tarih: 14 Eylül 2020 Pazartesi
  • Özet Yazarlarının Katılımları için Bilgilendirilmesi: 1 Ekim 2020 Perşembe
  • Poster Teslimi: 9 Ekim 2020 Cuma
  • Toplantı Programının İlanı: 16 Ekim 2020, Cuma
  • Toplantı Tarihi: 11-12 Kasım 2020
Etiketler

Bir yanıt yazın