Ankara’da İz Bırakan Mimarlar: Doğan Tekeli & Sami Sisa

27 Aralık 2019 Cuma günü saat 14:00'te, Başkent Üniversitesi ve Koç Üniversitesi - VEKAM işbirliği ile hazırlanan "Ankara'da İz Bırakan Mimarlar" panel serisinin onikincisi, Panel #12 | Doğan Tekeli & Sami Sisa, VEKAM Ankara Bağ Evi'nde yapılacak.

Ankara’da, İstanbul’da ve birçok farklı kentte, ulusal ve uluslararası ölçekte, yönetim, endüstri, ulaşım, ticaret, turizm, eğitim, kültür, rekreasyon, sağlık ve konut gibi çok çeşitli ve çok nitelikli projelere imza atan; katıldıkları yarışmalarda birçoğu birincilik olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası ödüller kazanan; mimarlığı bir sonuç olarak değil bir süreç olarak tanımlayarak tasarımlarının ötesinde yayınları ile de mimarlık ortamını zenginleştiren; Ankara’da gerçekleştirdikleri nitelikli yapılar ile kente önemli izler bırakan Doğan Tekeli-Sami Sisa bürosunun mimarlık serüvenini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenecek olan panelde, ikiliyi bir kez daha mimarlık ortamının gündemine taşımak hedeflenmektedir.

Facebook etkinlik sayfası:
https://www.facebook.com/events/954695121580761/

Panel Yöneticisi: T. Elvan Altan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Video Sunuş:
Doğan Tekeli
Pelin Derviş

Konuşmacılar:
Selda Bancı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Nihan Oya Memlük Çobanoğlu, Gazi Üniversitesi
H. Tuğba Örmecioğlu, Akdeniz Üniversitesi
Başak Şimşek, TİKA
Süreyya Topaloğlu, Kültürel Mirası Koruma Derneği

Konuk Konuşmacılar:
İlhan Tekeli
Necdet Çınar

Etiketler

Bir cevap yazın