27. Ulusal Ergonomi Kongresi

Teması “iş yerinde sağlıklı ve verimli çalışma ortamı” olarak belirlenen 27. Ulusal Ergonomi Kongresi 25-27 Mart 2022 tarihleri arasında İzmir’de Yaşar Üniversitesi Kampüsünde yapılacak. Bildiri özetlerinin gönderimi için son tarih 27 Şubat 2022.

Etkinlik metni:

27. Ulusal Ergonomi Kongrenin teması güncel gerekler ve öncelikler dikkate alınarak “iş yerinde sağlıklı ve verimli çalışma ortamı” olarak belirlenmiştir. Ofis ortamından üretim alanlarına, iş makinelerinden uçak/gemi/tır/otobüs gibi taşıma araçlarına, sağlık sektöründen eğitim sektörüne kadar geniş yelpazede olabilen iş yerlerinin tasarım, düzenleme ve çalışma düzenlerinde, yönetici, çalışan, hizmet sunan ve hizmet alanların sağlık gereklerini dikkate almak ve verimliliği arttırmak sadece avantaj sağlayan faktörler olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmektedir. Özellikle pandemi süreci nedeniyle getirilen zorunlu uygulamalar, çalışma ve iş yapma biçimlerinin sorgulanmasına ve gözden geçirilmesine fırsat vermiştir. Üretim ve hizmetin tüm paydaşlar açısından sağlıklı ortamlarda yürütülmesi, çalışma ortamlarının gerek fiziksel gerek zaman yönetimi olarak kendisinden beklene sonucu verecek biçimde oluşturulması ve yeniden düşünülmesi ilgi odağı olmaktadır. Bu konularda kamu ve özel kurumların kendilerine özgü koşullar üzerinde çalışırken, bilimsel olarak da bu konulara yönelik çalışmalar artarak devam etmektedir. Bu çalışmalar yeni standartları ve mevzuat düzenlemeleri için de alt yapıyı oluşturmaktadır.

Bu kapsamda, 27. Ulusal Ergonomi Kongresi tüm sektörlerden katılımcıları deneyimlerini ve bilimsel çalışma sonuçlarını paylaşmak üzere buluşturmayı hedeflemektedir. Kongrede “iş yerinde sağlıklı ve verimli çalışma ortamı” ana teması altında bu liste ile sınırlı kalmamak üzere aşağıdaki konu kapsamlarına yer verilmesi planlanmaktadır:

İş Yerinde Sağlıklı ve Verimli Çalışma Ortamı

 • Antropometrik Tasarım
 • Bilgisayar Destekli Yazılım ve Ergonomi
 • Bilişsel Ergonomi
 • Biyomekanik ve Medikal Ergonomi
 • Çalışma Hayatının Kalitesi ve Ergonomi
 • Çeşitli Sektörlerde Ergonomi (Tekstil, Tarım ve Ormancılık, Hayvancılık, Sağlık, Diğer)
 • Çevre, Ergonomi ve Sürdürülebilirlik
 • Dijital Teknolojiler ve Ergonomi
 • Donanım Ergonomisi
 • Eğitim Ergonomisi
 • Endüstri 4.0 ve Ergonomi
 • Endüstriyel Ergonomi
 • Enerji ve Ergonomi
 • Engelliler ve Yaşlılar Açısından Ergonomi
 • Ergonomiyle İlgili Diğer Konular
 • E-Toplum ver Ergonomi
 • Ev ve İş Yaşamında Kadın
 • Fiziksel Ergonomi
 • Günlük Yaşamda Ergonomi
 • Havacılık Sektöründe Ergonomi
 • Herkes için Tasarım
 • Hizmet Sektöründe Ergonomi
 • İç Mekan Tasarımı ve Ergonomi
 • İnsan Bilgisayar Etkileşimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İnsan-Makina Sistemleri
 • İş Analizi ve Tasarımı
 • İş Değerlemesi ve Ergonomi
 • İş Ölçümü ve Verimlilik Yönetimi
 • İş Organizasyonu ve Ergonomi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Genel ISG, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Risk Değerlendirme)
 • Kent Ergonomisi
 • Kullanılabilirlik
 • Maden Sektöründe Ergonomi
 • Mekanın Ergonomik Tasarımı
 • Mikro ve Makro Ergonomi
 • Mobilya İmalat Sektöründe Ergonomi
 • Modern Üretim Sistemlerinde Ergonomi
 • Nanoteknoloji ve Ergonomi
 • Otomotiv Sektöründe Ergonomi
 • Psikoloji ve Ergonomi
 • Sağlık Sistemlerinde Ergonomi
 • Savunma Sektöründe Ergonomi
 • Sosyoloji ve Ergonomi
 • Tarım Sektöründe Ergonomi
 • Teknolojik Değişim ve Ergonomi
 • Tekstil Sektöründe Ergonomi
 • Toplam Kalite Yönetiminde Ergonomi
 • Trafik Ergonomisi
 • Ürün Tasarımı ve Ergonomi
 • Yeni Ürün Geliştirme ve Ergonomi
 • Yeşil Ergonomi
 • Yönetsel Ergonomi

Önemli Tarihler

 • Bildiri Özetlerinin Gönderimi için Son Tarih: 27 Şubat 2022
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 8 Mart 2022
 • Kongre Kayıt Ücretinin Ödenmesi için Son Gün: 14 Mart 2022
 • Kongre Programının Açıklanması: 18 Mart 2022
 • Kongre Tarihleri: 25-26-27 Mart 2022
Etiketler

Bir cevap yazın