Küresel Sürdürülebilir Mimarlık Ödülü (Global Award for Sustainable Architecture)

Küresel Sürdürülebilir Mimarlık Ödülü kapsamında her yıl, sürdürülebilir kalkınma ve toplumların ihtiyaçlarına yönelik katılımcı mimari ilkelerini benimseyen beş mimar seçiliyor. Ödül, 2006 yılında kurulan ve 2010 yılında beri UNESCO himayesinde yürütülüyor.