Author Archives: serap gürsoytrak

Eşdeğer Mansiyon, Çanakkale Belediyesi Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari Proje Yarışması

Mimari Açıklama Raporu Çanakkale Belediyesi’nce 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile sınırları belirlenmiş Çanakkale Sosyal Konutlar Mevkii Bölgesi Planlama alanının merkezi kesiminde Tarihi kent dokusunun hemen doğusunda yer almaktadır. Güneyinde Sarıçay, batısında Tuğsavul Caddesi, kuzeyinde 116. Jandarma Alayı ve doğusunda 30 Ağustos Caddesi arasında kalan yaklaşık 83.440 m²’yi kapsamaktadır. Sosyal Konutlar Bölgesi için öngörülen kentsel […]