Author Archives: Sarp Özgen

2. Ödül, “Covid-19’la Birlikte Yaşamak” DEÜ Mimarlık Fakültesi Öğrenci Fikir Yarışması

“Covid-19’la Birlikte Yaşamak” DEÜ Mimarlık Fakültesi Öğrenci Fikir Yarışmasında pandemi şartları dolayısıyla değişen gündelik hayatımızda mekanı sağlık kurallarına uygun olacak şekilde tekrar kurgulamak amaçlanmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Selçuk Sarp Özgen ve Tarık Emir Kartal tarafından hazırlanan ve ikincilik ödülü kazanan “Akışkan Sokak” isimli projede, evden uzaklaşmadan, sokağı yeniden birbirine bağlayarak, bütün senaryoyu ve kurulumu kullanıcıya oluşturma fırsatı vererek açık hava etkinliklerine müsait, havada asılı kalmış bir mekan kurgusu tasarlanmıştır.