Author Archives: Pınar Geçkili

Aidiyet Üzerinden Mekan-İnsan İkiliği ve Dönüşüm Pratikleri

İTÜ Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı öğrencisi Pınar Geçkili’nin İpek Yürekli İnceoğlu danışmanlığında hazırladığı metin, aidiyetin bir ara durum olarak mekan ve insan ikiliğine etkilerini ve süreç içerisinde bu “ara”nın köprü olma halini tartışıyor.