Author Archives: Ozan Ertuğ

12 Haziran 1981, Mersin doğumludur. 2006 yılında YTU Mimarlık fakültesinden mezun oldu. 2006 ve 2010 seneleri içerisinde GAD mimarlık bürosunda çalıştı. 2010-2014 yılları arasında GAD Mimarlığın ortağı olarak çalıştı. 2011 yılında GAD içerisinde araştırma ve geliştirme departmanı GADLabs’i kurdu. Bilgisayar destekli tasarım konusunda uzmanlaştı, akıllı üretim teknikleri ve interaktif mekan manipülasyonları üzerine çalışmalar yaptı. Çalışmaları, insan etkileşimi ve yazılımları bir araya getirerek otonom tasarım ve inşaat sistemleri yaratmak üzerinde durmuştur. Yer aldığı önemli projeler arasında Beşiktaş Balık Pazarı (2009), Autopia (2012) ve One Ortakoy(2012) bulunmaktadır. 2014 Eylül ayı ile birlikte Ozan Ertuğ, Studiostag isimli bir mimarlık stüdyosu kurmuş ve çalışmalarını buradan devam etmektedir. Bununla birlikte 2018 yılı ile birlikte ortakları Emir Drahşan ve Beste Kuşçu ile birlikte Vcycle şirketini kurmuştur. Güncel ilgi alanları VR/AR, permakültür ve ekolojik mimari olarak sıralanabilir.

GAD Vakfı Uzun Dönemli Sertifika Programı Başvuruları Devam Ediyor

2020-2021 döneminde Global Architectural Development bünyesinde sürecek sekiz aylık programda ikişer katılımcıya %100 ve %50 burs verilecek. Son başvuru tarihi 27 Eylül 2020.