Author Archives: Kerim Pekdemir

Eşdeğer Ödül, “Bodrum’da İki Meydan Bir Cadde” Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Yarışması

…Kent boşluğu kent içerisinde, insan ölçeğine bağlı olarak algılanan, sınırsız bir boşluğun sınırlandırılmasıyla elde edilen ve üzerinde mimari unsurları barındıran özellikli bir mekandır (Gülmez, 1996). Bu bağlamda kent boşluğu(-ları) bir kentin kendini var etmesini sağlayan en önemli yapı taşlarından birisi olmakla birlikte, kentlinin sağlıklı bir biçimde toplumsallaşabilmesi için ihtiyaç duyulan zemini oluşturma potansiyelini içinde barındırır…