Author Archives: Hikmet Eldek

Kentsel Korumanın Radikal Örneği: Kayseri

Koruma pratikleri açısından Kayseri istisnai örneklerden biri olarak görülebilir. Planlamanın mantığından gelen düzenleme olgusu, doku ölçekli olmak yerine, anıtsal yapıları tutarak sivil mimariyi gözden çıkaran bir tutum izlemiştir.