Author Archives: FATİH EMİROĞLU

Katılımcı, Uzundere Cemevi Sosyokültürel Merkez Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması

RAPOR Aleviler yüzyıllardır gördükleri baskı ve zulümden ötürü sürekli saklanma ve gizlenme içgüdüsü içindedir. Hiçbir zaman özgürce inançlarını yaşayamamış bir toplumdur. Bu yüzden alevilikte tarihsel olarak “cem evi” denilen bir mekan yoktur. Bu mekanlar kentleşme ile ortaya çıkmıştır. Aleviler geleneksel olarak cemlerini dedelerin evinde meydan adı verdikleri geniş bir odada icra ederlerdi. Günümüzde cem evleri […]