Author Archives: Barış Can Cüce

Katılımcı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Mimari Proje Yarışması

1. Kavramsal Yaklaşım 21. yüzyıldaki sosyal, ekonomik ve teknolojik değişimler içerisinde toplumların yerel yönetim ile olan ilişkileri değişime uğramaktadır. Belediyeler ile daha güçlü ve etkileşimli sosyal bağların oluşması, katılımcı demokrasi, aktif vatandaşlık, kentsel bilinç etrafında bir değerler zinciri ile daha dinamik bir kentli birey profilini ön plana çıkarmaktadır. Yerel yönetimlerin sorumluluklarının ve öneminin arttığı bu […]